Sample Image

Od 7. do 15. mája bola Čadca plná jedného veľkého medzinárodného tímu, ktorý tvorili mladí ľudia z Francúzska, Španielska, Estónska, Talianska a Slovenska. Stretli sa spolu, aby počas jedného týždňa spolupracovali pri nacvičovaní cirkusových čísel. Ich stretnutie bolo finančne podporené programom Mládež v akcii. Keď sa stretli, neboli žiadni experti, ale práve to bolo pre nich výzvou. Nacvičovali spolu žongľovanie, akrobaciu, spoločne vytvorili hudobné vystúpenie s použitím špeciálnych trúb. Výmena sa úspešne mohla uskutočniť aj vďaka spolupráci s CVČ a základnou školou v Starej Bystrici a taktiež Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci, ktoré umožnili využívať ich areál počas prípravy a nácviku. Kultúrne domy v Čadci a Starej Bystrici otvorili svoje brány pre účastníkov, aby sa s výsledkami svojho snaženia mohli podeliť s ľuďmi z Kysúc. Akrobaciu si účastníci poriadne precvičili aj v lanovom parku Preles v Žiline. Posledný deň výmeny ste mohli túto medzinárodnú skupinu vidieť vystupovať v krásne farebných tričkách, ktoré si vytvorili počas výmeny na námestí pred Domom kultúry, kde zapojili aj prizerajúce sa deti zo školského klubu zo Základnej školy na Rázusovej ulici. Výsledkom výmeny sú nové priateľstvá, spoločné zvládnutie výzvy naučiť sa trochu z cirkusového umenia a všetci účastníci dúfajú, že sa im podarí opäť stretnúť a pokračovať v cirkusovom snažení.