Hlavným cieľom návštevy bolo zistiť na akých projektoch môžu naši budúci dobrovoľníci pomáhať. Ďalej zažiť Vietnam, aby sme ich vedeli pripraviť čo najlepšie na interkultúrny šok, ktorí určite zažijú. Predsa len Vietnam je v tropickom pásme v Ázii a počasie – teplo a najmä vlhkosť je prvý rozdiel, ktorý každý pocíti pri svojom príchode.

Ďalším prekvapením pre Európana je systém dopravy, ktorý sa nám  zdá chaoticky, nebezpečný a prepchatý, ale na počudovanie funguje výborne. Vietnam je miesto motoriek, v Hanoji žije 9 miliónov ľudí a je tam 30 miliónov motoriek. Príjemne prekvapí dobré a usmievavé naladenie bežných ľudí. Všetko riešia s úsmevom a v pohode, pracujú od nevidím  do nevidím, ale sú naladení pozitívne. Tešíme sa na príbeh, ktorý tu prežijú naši budúci dobrovoľníci, už od septembra.