Pred dvoma rokmi sme hosťovali dobrovoľníčku Angelu z Talianska. Prišla sem pomáhať deťom so štúdiom angličtiny a taliančiny. Keďže ju bavili grafické veci, bola autorom mnohých plagátov, ktoré propagovali našu činnosť a taktiež videí z akcií KERICu.

Keďže naši dobrovoľníci sú mladí ľudia, je celkom prirodzené, že ich počas ich pobytu nachádza aj láska. Tento príbeh je výnimočný tým, že pár je medzinárodný, veľmi mladý a už sú spolu tri roky. Ani diaľka, štúdium, rozdielnosť jazykov ich nerozdelila. V zime sa stretávajú na Slovensku, v lete v Taliansku. Projektom tento príbeh začal a ďalším projektom bude aj pokračovať. Andrej bude v budúcom roku pomáhať v Taliansku v detskom domove rodinného typu. Uvidíme, čím nás tento príbeh ešte prekvapí. Držíme palce.