Prečo ten komplikovaný alebo iný názov? Je to meno projektu, ktorý bol podporený projektom GRUNDTVIG, jeho podprogramom Učiace sa partnerstvá. Jeho hlavnou témou je, aby organizácie z Talianska, Španielska, Portugalska, Rumunska a Slovenska, ktoré organizujú detské letné tábory si navzájom vymenili svoje skúsenosti a inšpirovali sa k skvalitneniu a obohateniu tejto oblasti činnosti. Cieľom je taktiež, aby táto spolupráca nebola uzavretá iba medzi partnerskými organizáciami, ale aby sme k spolupráci vyzvali všetkých, ktorí  letné tábory v našom regióne organizujú.

Druhý projekt, ktorý nám bol v rámci programu GRUNDTVIG podporený je „Učenie sa cez dobrovoľníctvo“. V ňom budú spolupracovať organizácie z Nemecka, Anglicka, Poľska a Slovenska. Témou spolupráce je dobrovoľníctvo v lokálnej komunite. Počas prvej návštevy v Nemecku sme sa dozvedeli, v akých rôznych organizáciach môže ktokoľvek pomáhať ako dobrovoľník, ako to celé funguje. Je to veľká výzva pre nás, ktorým smerom rozvíjať našu prácu. Veľa ľudí má v sebe potrebu niekomu pomôcť, spolupracovať s nejakou organizáciou, len nevedia, ako ich nájsť, čo je možné robiť. To sme si naplánovali, že chceme rozvíjať v rámci nášho projektu. Na jednej strane hľadať potreby organizácií, kde potrebujú pomoc a na druhej strane hľadať ľudí, ktorí chcú pomáhať. Prvým výsledkom je pomoc počas Mikulášskeho odpoludnia v Kultúrnom dome. Kulturák bol ten, kto pomoc potreboval (nalievanie čaju deťom, nachystať kostýmy, doplňovať cukríky) a mladí ľudia, ktorí tam išli pomôcť, mali chuť sa zapojiť.

Posledným projektom, ktorý nám GRUNDTVIG podporil je seniorské dobrovoľníctvo. V priebehu rokov 2013 a 2014 máme možnosť vyslať 6 ľudí v seniorskom veku (starších ako 50 rokov) na jeden mesiac ako dobrovoľníkov do Talianska. Tak isto budeme šesť talianskych seniorským dobrovoľníkov hosťovať  v Čadci. Je to úplne nová oblasť, ktorá otvára naše aktivity inej cieľovej skupine. V rámci prípravy budúci dobrovoľníci získajú kvalitnú prípravu v talianskom jazyku a taktiež v práci, kde by mali v Taliansku pomáhať . Je to možnosť  využiť svoje bohaté životné skúsenosti a obohatiť ich o novú medzinárodnú skúsenosť.