Cieľom projektu bolo nadviazať spoluprácu a začať vysielať a prijímať dobrovoľníkov nielen z Európy, ale aj z Afriky, Ázie, Latinskej Ameriky. Už na základe tejto spolupráce sa nám podarilo vyslať dve dievčatá do Kene, kde pomáhali so vzdelávaním detí a jednu dievčinu do Kostariky.  Na výmenu, hosťujeme už skoro rok Volkera z Kene a pol roka Andresa z Kostariky (mohli ste ho vidieť v septembri na námestí, kde mal koncert).

Projekt bol úspešný a motivoval nás k jeho pokračovaniu.  V druhej časti projektu je cieľom spoluprácu prehĺbiť, spoznať viac krajiny svojich partnerov a vytvoriť krátke video, ktoré môže napomôcť si predstaviť budúcu prácu slovenského dobrovoľníka vo Vietame, v Ugande, v Turecku, na Kostarike alebo v Poľsku. Projekt sme začali konkurzom na kameramana, ktorý bude s nami cestovať do jednotlivých krajín a natočí video informáciu o projektoch a krajine. Potom sa uskutočnilo prvé stretnutie na Slovensku. Keď sme ho vymýšľali, snažili sme sa vymyslieť program tak, aby naši hostia zo zahraničia, čo najviac spoznali reálny život na Slovensku, ako sa cestuje, koľko čo stojí v obchode, v reštaurácii, kde máme na Slovensku hosťujúce organizácie pre dobrovoľníkov a čo v nich dobrovoľníci robia. Nakoniec sme sa dali inšpirovať programom z televízie Vo štvorici po Slovensku. Našich účastníkov sme privítali na letisku vo Viedni s balíčkom informácií, ako sa dostanú do Bratislavy, čo je možné v Bratislave vidieť  a samozrejme, kde sa stretneme. Takto program pokračoval a naši hostia si vyskúšali cestovanie vlakom alebo autobusom po Slovensku, na bicykli, mestskú hromadnú dopravu v Bratislave (inak to hodnotili ako niečo veľmi komplikované pre cudzinca).  Prvou zastávkou bola Dunajská Lužná, a tam hosťujúca organizácia Domovské vzdelávacie centrum, ktorá sa venuje mladým ľuďom, ktorí vyrastali v detských domovoch, sú dospelí a štartujú do života. Ďalej jedna skupina pokračovala cez Nitru a druhá cez Podhájsku a obe sa stretli v Banskej Štiavnici. Tu nás privítali z organizácie Nadácia Badena Powella, ktorá sa venuje rekonštrukcii banskoštiavnickej Kalvárie. Poslednou zastávkou boli Kysuce a tu samozrejme KERIC a naši partneri. Každý zo zahraničných hostí, navštívil niektorú našu partnerskú školu a študenti získali možnosť mať na jednej hodine svojho učiteľa, nášho dobrovoľníka a extra hosťa z Vietnamu, Ugandy, Kostariky, Poľska, Talianska alebo Turecka.

Prvá časť projektu je úspešne za nami.  Pokračovanie projektu je aj trochu exotické. Projekt bude pokračovať študijnými návštevami v Kostarike, v Ugande a vo Vietname a seminármi v Poľsku a v Turecku. Potom už len zostáva mladým ľuďom z Čadce, prísť do KERICu a využiť naše nové vedomosti o partneroch a ísť získať skúsenosti do týchto krajín ako dobrovoľník.

Všetko, o čom sme doteraz písali sa mohlo udiať iba vďaka podpore programu Mládež v akcii, ktorý tieto aktivity dlhodobo finančne podporuje.