Máme partnerov na štyroch kontinentoch a asi v každej krajine Európy. Čím ďalej posielame mladých ľudí pre pracovné a dobrovoľnícke skúsenosti, tým intenzívnejšie sme si začali uvedomovať, že sa stretávame s ľuďmi z celého sveta, poznáme ich krajiny, kultúru, ale to čo máme blízko, našich susedov špeciálne Poľsko a Česko poznáme veľmi málo a aj málo navštevujeme.

Preto sme sa rozhodli zintenzívniť našu cezhraničnú spoluprácu a dozvedieť sa viac o práci našich partnerov z Bunkru z Třinca a EFM z Poľska. Projekt spolupráce začal v júni, kedy sme privítali dvoch reprezentantov z každej organizácie v Čadci na dva dni. Počas stretnutia sme partnerov informovali o našej činnosti, práci dobrovoľníkov. Ukázali sme im Čadcu,  inštitúcie a miesta, kde môžu mladí ľudia tráviť voľný čas. Taktiež sme naplánovali ďalšie návštevy v Čechách a Poľsku. Konečne sme všetci mali možnosť ísť v našej spolupráci hlbšie, pochopiť princíp našej práce a spoznať sa navzájom.

Ďalšie stretnutie sa uskutočnilo v Třinci, kde sme išli najmä kvôli tomu, aby sme pochopili spoznali prácu nášho partnera BUNKR v oblasti sociálnej práce, práce  s ohrozenými skupinami mládeže na sídliskách a spoluprácu s mestom Třinec pri riešení problémov s mládežou. Navštívili sme dva nízkoprahové kluby, ktoré Bunkr prevádzkuje na najväčších sídliskách v Třinci a tieto kluby poskytuje priestor pre mladých ľudí od 12 do 25 rokov, aby tam prišli, našli tu ľudí, ktorí ich budú počúvať, pomôžu im riešiť ich problémy a poprípade im pomôžu nadobudnúť základné sociálne zručnosti, ktoré bežne dieťa nadobúda v dobre fungujúcej rodine. Taktiež sme sa zoznámili so streetworkermi, ktorí pracujú s ohrozenými skupinami mladých ľudí priamo na ulici, na ich teritóriu. Taktiež nám predstavili projekt ihrisko bez nudy, kde ide o to, aby novo zrekonštruované ihriská na sídliskách mali správcov z radov aktívnych mladých ľudí, ktorí sú zamestnaní mestom Třinec na čiastočný úväzok, takže získajú brigádu na letné obdobie a zabezpečovali na ihriskách činnosť a aby sa ihriská neničili. V októbri, keď už končí leto sa o ihriská začínajú zase starať študentské tímy.

Stretnutie nám dalo veľa nápadov a inšpirácie, ako skvalitniť prácu s mladými ľuďmi v Čadci. Inšpirovali sme sa pre novo pripravovaný projekt Bunkru pod ZŠ Komenského, ako komunikovať s mladými ľuďmi, ako vytvoriť priestor na stretávanie.

Ďalšou zastávkou v rámci nášho spoznávania prihraničných partnerov bude poľská organizácia EFM. V septembri navštívime organizáciu, aby sme sa dozvedeli viac o ich práci s dobrovoľníkmi s rôznymi druhmi znevýhodnenia (nezamestnaní mladí ľudia, mladí ľudia so zdravotným hendikepom, mladí ľudia s problémami s rôznymi druhmi závislosti...) Za svoju prácu v tejto oblasti bola organizácia ocenená aj vyznamenaním poľského prezidenta v decembri 2011.

Celý projekt sa skončí v októbri 2012 v Čadci, kde projekt vyhodnotíme, uzavrieme a dohodneme ďalšiu spoluprácu do budúcnosti. Celý projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore Višegradského fondu.