Na seminár boli pozvaní partneri z Lotyšska, Talianska, Nemecka, Veľkej Británie, Dánska a Českej republiky. Každý partner mal už predchádzajúcu spoluprácu s KERICom a Slovenskom a prišiel na seminár s cieľom spoluprácu rozšíriť. Výsledkom semináru sú tieto dohody:
KERIC bude v spolupráci s organizáciou Footsteps12 z Veľkej Británie v auguste 2010 organizovať medzinárodnú konferenciu na enviromentálnu tému a účastníci budú z celého sveta (Bangladéš, Čína, Brazília, Veľká Británia, USA, Nemecko, Taliansko, Keňa, Jamajka...).

S nemeckou organizáciou ICYE sme sa dohodli na rozšírení spolupráce v rámci EDS na nové krajiny celého sveta, najmä na krajiny Afriky, Ázie a Južnej Ameriky. Pre mladých ľudí zo Slovenska to znamená, že získavajú možnosť získať skúsenosti a cestovať do ďalších krajín sveta.
 Dánska organizácia sa rozhodla s KERICom začať spoluprácu počas letných táborov, ktoré teda okrem medzinárodného teamu vedúcich získajú aj medzinárodný team účastníkov. Prvé tábory, kde privítame dánskych mladých je Konský tábor pre pokročilých a Splav Hrona.
V Taliansku a Lotyšsku  sme získali nové miesta na hosťovanie slovenských dobrovoľníkov.
Seminár bol veľmi úspešný, vzhľadom na rozsah dohodnutej ďalšej spolupráce, taktiež účastníci objavili Slovensko a Kysuce, ich krásu a pohostinnosť a hlavne slovenskí mladí ľudia získajú ďalšie možnosti vycestovania a miestna komunita možnosť hosťovať na rôzne dlhý čas cudzincov z celého sveta.

Miriam Petríková
KERIC