Ale to už nie je pravda. KERIC v zime oslávil šieste narodeniny a už sa z neho stala organizácia, ktorá je súčasťou života Čadce, mladí ľudia ju poznajú. Od svojho vzniku prešla búrlivým vývojom. Začali sme pracovať v roku 2003, ktorý sa niesol v duchu vstupu Slovenska do Európskej únie, NATO a to boli aj hlavné aktivity, s ktorými sme začínali.

Od založenia až po dnes pracujú v KERICu zakladateľky Mirka Petríková a Ivka Hrušková spolu s Elenou Badlíkovou. Team KERICu sa postupne rozrastá o externých spolupracovníkov, najmä učiteľov jazykov, mladých slovenských dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú pri realizácii aktivít a tiež získavajú cenné skúsenosti z práce v neziskovom sektore. Neoddeliteľnou súčasťou nášho teamu sú tiež dobrovoľníci zo zahraničia, každý rok nový team, doteraz 37 mladých ľudí z celého sveta.

Počas krátkej, ale bohatej histórie KERIC zorganizoval desiatky medzinárodných mládežníckych výmen pre mladých ľudí po celej Európe a aj v Brazílii. Každé leto chodia deti s nami na tábory – Konský tábor už píše svoju šiestu kapitolu, Splav Hrona sa uskutoční po štvrtýkrát, Konský tábor pre pokročilých, denné tábory.

Veľmi dôležitou súčasťou aktivít sú aj vzdelávacie aktivity, ktoré rozdeľujeme na medzinárodné – semináre a tréningy pre mládežníckych vedúcich z celého sveta v oblasti angličtiny, počítače, práca s mládežou, neformálne vzdelávanie a na regionálne, ku ktorým patria počítačové a jazykové kurzy pre deti a dospelých v angličtine, nemčine, francúzštine, taliančine, španielčine a portugalčine. Na týchto kurzoch je nové to, že sú vedené mladými ľuďmi z cudzích krajín, zamerané najmä na konverzáciu a prelomenie bariér v komunikácii.

Za posledných 6 rokov ste nás mohli stretnúť počas pouličných aktivít, ako Stavanie snežných sôch, Bláznivý splav Kysuce, Kericovanie pri fontáne, Medzinárodné Vianoce v KERICu...

Tiež sme nadviazali výbornú spoluprácu so strednými a základnými školami v okrese, kde pravidelne prichádzajú naši dobrovoľníci a pomáhajú deťom a mladým ľuďom prelomiť bariéry v komunikácii v cudzom jazyku, zvykať si na každodenný kontakt s cudzincami, spoznať krajiny našich dobrovoľníkov.

Zaujímavý bol rozvoj KERICu v rámci priestorových možností. Začínali sme v jednej miestnosti, ktorá sa veľmi skoro rozšírila o ďalšie dve seminárne miestnosti. Keďže aktivít pribúdalo a potrebovali sme viac priestoru, onedlho sme pribrali dve menšie seminárky a pred 2,5 rokom vznikol v podzemí KERUCu aj priestor na klub KERIC UNDERGROUND, v ktorom sa odohrávajú medzinárodné večery, Tuesday caffé, Kalčeto turnaje, gitarové workshopy, workshopy pre deti, premietanie filmov, prípravné stretnutia na medzinárodné výmeny. 

Neskromne môžeme povedať, že za šesť rokov sa nám podarilo vybudovať organizáciu, ktorá pomáha deťom, mladým ľuďom v neformálnom vzdelávaní a tešíme sa, čo všetko vymyslíme v budúcnosti.

Dobrovoľníci v Čadci

KERIC od začiatku svojej činnosti pracuje ako veľmi aktívna organizácia v programe Mládež v Akcii, v jeho Akcii 2.- Európska dobrovoľnícka služba.

Trochu teórie na porozumenie:

Program Európskej Únie MLÁDEŽ ponúka mladým ľuďom vo veku 18-30 rokov možnosť pôsobiť 2 až 12 mesiacov v ktorejkoľvek krajine Európskej Únie a už aj sveta ako dobrovoľník v neziskovej organizácii podľa vlastného výberu. Na rozdiel od au-pair alebo charitatívnych aktivít, je dobrovoľnícka služba zameraná hlavne na rozvoj dobrovoľníka, aby počas projektu získal čo najviac skúseností a nových zručností, ktoré mu v budúcnosti pomôžu uplatniť sa na Slovensku. 

Za to, že sa zúčastníte Európskej dobrovoľníckej služby nič neplatíte. Práve naopak, vysielajúca organizácia KERIC dobrovoľníkovi z financií programu Mládež hradí cestovné náklady, poistenie a jazykovú prípravu na dobrovoľnícku službu. Počas pobytu v zahraničí  má dobrovoľník hradené ubytovanie, stravu, lekára, vreckové a iné mimoriadne výdavky. Okrem toho hostiteľská organizácia v zahraničí zabezpečuje dobrovoľníkovi jazykový kurz. 

Od dobrovoľníka sa neočakáva žiadna špeciálna schopnosť alebo zručnosť. Dôležitá je chuť učiť sa a získať nové skúsenosti. Prioritou sú mladí ľudia, ktorí by sa z rôznych dôvodov do podobných aktivít nemohli zapojiť (nezamestnaní, mladí ľudia zo sociálne slabších rodín, malých obcí a pod.)

Počas šesťročnej histórie sme v Čadci hosťovali 34 dobrovoľníkov. Najviac ich bolo z Francúzska – 7, ďalej z Brazílie – 5, z Nemecka – 4, zo Španielska – 4, z Talianska – 3, z Holandska – 2, z Uruguaja – 2, zo Švédska – 1, z Belgicka – 1, z Macedónska – 1, z Kanady – 1, z Albánska  - 1, z Turecka – 1.

Veľmi často sa rozprávame s dobrovoľníkmi ako sa im páči Slovensko, čo je na nás iné, zaujímavé. V podstate väčšina sa zhodla na tom, že Slovensko je krásna krajina svojou prírodou, pamiatkami a rôznorodosťou. Ľudia sú veľmi priateľskí v osobnom živote, sú pohostinní. Trochu horšie je to v službách. Vtedy ako by sme boli iný národ, chýba nám úsmev a pohostinnosť, ktorú máme na rozdávanie v súkromnom živote. Tiež by nám cudzinci odporučili sa viac usmievať na ulici a pozerať sa do očí. Väčšina našich dobrovoľníkov sa po roku strávenom na Slovensku vracia na návštevu alebo pracovne spolupracuje so Slovenskom ďalej. Napr. náš úplne prvý dobrovoľník Sylvain le Floch už siedmy rok žije na Slovensku. Radi sa pochválime, že Čadca je mesto kde v rámci programu Mládež v akcii je hosťovaných najviac dobrovoľníkov.

Druhou možnosťou Európskej dobrovoľníckej služby je posielať mladých ľudí ako dobrovoľníkov do sveta. Doteraz sme  vyslali viac ako 30 dobrovoľníkov. Pracovali väčšinou v organizáciách s deťmi a mladými ľuďmi. Nadobudli nové skúsenosti, naučili sa cudzí jazyk a poniektorí si našli aj životného partnera. Niektorí z našich dobrovoľníkov doposiaľ žijú v cudzine napr. v Nórsku, Francúzsku, v Latinskej Amerike, Anglicku.

Najväčším prínosom Európskej dobrovoľníckej služby pre nich bolo naučenie sa minimálne jedného cudzieho jazyka, spoznanie novej krajiny, života v nej a ľudí. Veľa nových kontaktov po celom svete medzi dobrovoľníkmi, ktorí boli v rovnakom čase na EDS.

Naša kvalitná práca v tejto oblasti bola ohodnotená Národnou agentúrou Programu Mládež v Akcii na Slovensku a menovala KERIC za koordinujúcu organizáciu Európskej dobrovoľníckej služby na Slovensku, aby sa zvýšil počet hostiteľských miest aj počet dobrovoľníkov na Slovensku.

Medzinárodné mládežnícke výmeny

V duchu cestovania a spoznávania nových krajín aj ľudí z týchto krajín je organizovanie medzinárodných mládežníckych výmen. Sú to stretnutia skupín mladých ľudí od 15 do 25 rokov v niektorej krajine na jeden až dva týždne. počas spoločne stráveného času mladí ľudia spolupracujú na nejakej spoločnej téme, veľa sa spolu rozprávajú – samozrejme v cudzej reči. Po výmene majú veľa nových priateľov, s ktorými sú v kontakte cez internet, videli novú krajinu a aj sa naučili niečo nové, čo bolo témou mládežníckej výmeny.

KERIC začal organizovať výmeny od svojho založenia a do tohto momentu sme ich pripravili viac ako 50, takmer vo všetkých krajinách Európy a jednu tiež aj v Brazílii. Zúčastnilo sa ich cez 300 mladých ľudí, ktorí svoje skúsenosti pretavili do budúceho života buď že študujú v cudzine, alebo veľmi intenzívne využívajú jazyk vo svojom živote alebo „len“ na to, že vedia viac o svete, sú kritickejší k informáciám, ktoré počúvajú okolo seba, sú schopní si vytvoriť nezávislý pohľad na mnohé udalosti, ktoré sa vo svete dejú na základe svojich medzinárodných skúsenosti.

KERIC nielen vysiela skupiny do iných krajín, ale tiež sme v našom regióne doteraz hosťovali ľudí z celého sveta.

Najbližšie chystáme na Kysuciach koncom júna štvrté pokračovanie mládežníckej výmeny S-LAROPA, ktorá doteraz sa uskutočnila v roku 2005 na Slovensku, v roku 2006 v Brazílii, v roku 2007 v Nórsku, teraz bude opäť na Slovensku a v roku 2010 plánujeme s ňou pokračovať v Čile. Veľa krát sa nás mladí ľudia pýtajú, ako sa môžu zúčastniť výmeny? Pre všetkých je veľmi jednoduchá odpoveď. Stačí prísť na prípravné stretnutie, ktoré je vyhlásené na našej webstránke www.keric.skpred každou výmenou. Na tomto stretnutí sa vytvorí skupina, ktorá potom cestuje na výmenu. Prednosť majú vždy mladí ľudia, ktorí sa doteraz žiadnej výmeny nezúčastnili.

Práve teraz skončila prvá časť výmeny PHOTO TALK I v Taliansku, ktorej sa zúčastnili 4 dievčatá z Kysúc pod vedením brazílskeho dobrovoľníka Rodolfa. Počas výmeny sa dievčatá učili taje fotografie a fotografovania. Druhá časť výmeny bude v Lotyšsku koncom júna a druhá štvorica bude pokračovať vo fotografovaní. Prezentáciu fotiek z prvej výmeny budete môcť vidieť 22. mája počas veľkej akcie KERIC ACTIVITY, ktorá bude na námestí pred Domom Kultúry v Čadci.

Čo teda chystáme v najbližšej budúcnosti?

Keď to zoberieme pekne chronologicky. 22. mája 2009 od 14:00 do 17:00 sa na námestí pred domom kultúry v Čadci uskutoční veľká akcia KERIC ACTIVITY, ktorej druhým menom je aj Svet prichádza k nám a  my ideme do sveta. Počas programu na námestí sa predstavia talentovaní mladí ľudia z Čadce – hudobná skupina The Scar, hip-hopové tanečné skupiny Kindergang a Dance Factory. Ďalej budete mať možnosť sa stretnúť s dobrovoľníkmi, ktorí žijú a pracujú v Čadci. Rodolfo, Daniela a Giovanna z Brazílie sa vám predstavia počas Samba vystúpenia, Giuseppe a Daniel v hudobnej skupine GU-DA, a ostatní dobrovoľníci počas krátkych interview. Taktiež si budete mať možnosť pokecať počas živých knižníc so Slovákmi, ktorí pôsobili ako dobrovoľníci v cudzine. Na spestrenie programu uvidíte aj Capoeira klub zo Žiliny. tento program je hlavne pre mladých ľudí. Keďže 1. jún je sviatkom detí, už tradične pre ne pripravujeme KERICOVANIE PRI FONTÁNE. Všetci naši dobrovoľníci si pripravujú pre deti malé súťaže a workshopy, za ktoré môžu získať odmeny a hlavne veľa zábavy.

Veľmi dôležitou súčasťou KERICového letného programu sú tábory pre deti aj mladých. tento rok sa tradične uskutoční Konský tábor pre deti na Makove, v dvoch termínoch – 5. – 11.7 a 16. – 22.8, pre tých zdatnejších a trochu starších bude ihneď po odovzdaní vysvedčení Konský tábor pre pokročilých pri Banskej Štiavnici. Predstavte si každodennú jazdu na koni po horách, potom kúpanie a to všetko ďaleko od civilizácie. Tradičný Splav Hrona bude 10. – 14.8 a dúfame, že tento rok splavíme viac ako 100 km. Leto ukončíme denným bicyklovým táborom a denným táborom – Z každého rožku trošku 20. – 24.8.

Tí, ktorí by chceli leto využiť na naštartovanie sa alebo zlepšenie v cudzích jazykoch, sme pripravili intenzívne kurzy anglického, nemeckého, talianskeho, španielskeho a francúzskeho jazyka. Fungujú v týždňových kurzoch. Po peknom letnom dni, každý večer intenzívne štúdium jazyka a aj za jeden týždeň je možné vidieť výsledky J.

Od nového školského roku opäť všetkých pozývame na špeciálne kurzy Angličtiny pre deti pod vedením dvoch lektorov cudzinca a Slováka, počas ktorých je našou snahou deti rozrozprávať a namotivovať na rozprávanie v cudzom jazyku. Taktiež sa budete môcť prihlásiť na konverzačné kurzy z angličtiny, nemčiny, taliančiny, španielčiny, francúzštiny, portugalčiny a počítačov pre začiatočníkov aj pokročilých bez obmedzenia veku.

Mirka Petríková, KERIC

Kysucké noviny, 19.5.2009