MAV- je európsky projekt, ktorý vytvorili tieto štyri rôzne organizácie v priebehu dvoch rokov. Pomocou online nástroja a skupiny hodnotiteľov chcú mať možnosť zaregistrovať sa, hodnotiť kompetencie a vytvárať individuálne plány rozvoja pre pracovníkov s mládežou. Tento projekt je stále testovaný svojimi štyrmi partnermi v týchto krajinách s viac ako 200 účastníkmi.

Myšlienka projektu MAV začala u francúzskeho partnera a poľskej organizácie Vivafemina, ktorá je veľmi aktívna vo výskume, mapovaní a hodnotení kompetencií pracovníkov s mládežou. Po vytvorení myšlienky začali hľadať partnerov pre tento Erasmus+ projekt. Nakoniec našli britského partnera Kairos Europe, španielskeho, Postal 3 a slovenský KERIC.

Profily týchto štyroch organizácií sú naozaj odlišné: zatiaľ čo španielski a britskí partneri sa viac zameriavajú na odbornú prípravu, poľská činnosť sústreďuje svoje aktivity na vzdelávanie žien a slovenská organizácia využíva vo svojich činnostiach neformálny spôsob výučby a vzdelávania. „Sme jediný partner, ktorý je neformálnou mimovládnou organizáciou pracujúcou s mladými ľuďmi, takže náš profil je trochu iný, ale perfektne zapadá do štruktúry projektu,“ hovorí Ivana Hrušková, koordinátorka v KERICu. Podľa nej je dobré mať rôzne profily medzi zúčastnenými organizáciami, pretože, ako Hrušková pokračuje, „môžu sa učiť jeden od druhého a to je veľmi dobré.“

 

Dva roky projektu

Na jar roku 2017 začali štyri organizácie pripravovať prihlášku projektu, ktorá bola predložená Národnej agentúre Erasmus + v Poľsku a okolo júna toho roku bol schválený projekt KA2.

Po schválení projektu mali partneri prvé stretnutie v septembri, počas ktorého sa niektorí z partnerov prvýkrát stretli a spoločne vo Varšave diskutovali o tom, ako bude projekt prebiehať. S projektom trvajúcim do leta 2019, sa štyri organizácie zameriavajú na zmapovanie, potom na posúdenie zručností pracovníkov s mládežou a nakoniec na vykonanie validácie týchto zručností.

Počas týchto dvoch rokov sa účastníci usilovne snažili dosiahnuť svoje pôvodné ciele. KERIC skúmal, aké kompetencie a zručnosti majú mládežnícki pracovníci a mládežnícki pedagógovia a aké sú ich typické úlohy. Všetky tieto údaje mapovali pomocou dotazníka, ktorý vyplnilo tridsať mládežníckych pracovníkov v každej krajine. Potom vypracovali dokument s porovnaním rôznych zručností, schopností a vedomostí, ktoré títo pracovníci majú v každej krajine.

Výsledky výskumu boli zaslané poľskému partnerovi, ktorý vytvoril odbornú kontrolu - teoretickú časť - s vysvetlením zručností. Španielska organizácia medzitým vytvorila vzdelávací modul pre hodnotiteľov a britská asociácia vyvinula online nástroj pre pracovníkov s mládežou, ktorí ho môžu využiť na posúdenie svojich schopností a zručností.

 

Zúčastnilo sa na ňom viac ako 200 ľudí

KA2 je projekt založený na myšlienke rozvoja kapacít mladých pracovníkov a organizácií pracujúcich s mladými ľuďmi. Aktívne mimovládne organizácie a ich zamestnanci alebo dobrovoľníci tak rozvíjajú svoje zručnosti a organizácie sa stávajú silnejšími, často pomocou inovatívnych spôsobov alebo online nástrojov.

V prvej fáze projektu sa do dotazníkov v každej krajine zapojilo 30 ľudí. Potom sa na testovaní on-line nástroja zúčastnilo 30 pracovníkov s mládežou a pedagógov pre mládež. Títo pracovníci s mládežou a mládežnícki pedagógovia nepracujú sami, ale pomáhajú im hodnotitelia. Títo hodnotitelia sú dôležitou súčasťou projektu MAV. V každej krajine koordinátori vyškolili päť ľudí, aby boli schopní posúdiť a potvrdiť zručnosti pracovníkov s mládežou. Po procese dostanú certifikát potvrdzujúci ich skúsenosti, ktoré môžu v budúcnosti naďalej používať. Do projektu sa doteraz zapojilo viac ako 200 ľudí.

Ďalším základným pilierom projektu je skupina pracovníkov s mládežou, ktorým hodnotiteľ hodnotí ich zručnosti. Napríklad v KERICu pracujú s mladými ľuďmi, ktorí sú zapojení ako dobrovoľníci do prostredia neformálneho vzdelávania. Na druhej strane, vo Veľkej Británii viedli rozhovory so staršími a odbornejšími pedagógmi mládeže.

NEETs - mladí ľudia, ktorí nie sú vo vzdelávaní, zamestnaní alebo odbornej príprave - sú posledným článkom reťazca, aj keď nie sú priamo zapojení do projektu, ale projekt je pre ľudí, ktorí s nimi pracujú. Táto skupina ľudí je tvorená tými mladými ľuďmi, ktorí keď skončia školu - ak skončia - zostanú doma a nerobia nič. „Zdá sa, že nemajú žiadnu budúcnosť, takže to je niečo, čo neprináša nič pozitívne pre mladých ľudí, ani pre spoločnosť,“ vysvetľuje Hrušková.

Rozčarovanie týchto ľudí bez zamestnania, možno komplikované rodinné zázemie alebo skutočnosť, že NEETs nemajú skúsenosti a často čelia predsudkom - na oboch stranách - vytvorili v týchto štyroch organizáciách záujem motivovať mladých ľudí a zároveň ich spraviť otvorenejšími a tolerantnejšími, pretože v súčasnosti rastie trend rasistických postojov. Z tohto dôvodu je dôležité motivovať mladých ľudí, aby boli otvorení, aktívni, aby mohli začať podnikať alebo mať inú alternatívu, akou je napríklad dobrovoľnícka práca, čo je možné v rámci Európy vďaka programu Erasmus+.

 

Ako sa testuje projekt MAV?

Viac ako 120 mládežníckych pracovníkov otestovalo online nástroj MAV, 30 v každej účastníckej krajine. Na tento účel ich pozval hodnotiteľ na platformu MAV a tam sa zaregistrovali. Potom mládežnícki pracovníci dokončili sebahodnotenie ako dotazník od 1 do 5, kde hodnotili svoje kompetencie. Po tomto kroku, druhý krok bol PFI, výkonnostne orientovaný rozhovor, kde by mali pracovníci s mládežou písať vysvetlenia o skutočných skúsenostiach, kde využili svoje schopnosti a počas rozhovoru, diskutovať o nich s hodnotiteľom.

Nakoniec, každý mládežnícky pracovník spolu s hodnotiteľom vytvára vlastný osobnostný rozvojový plán, v ktorom plánuje, chce v nasledujúcich mesiacoch rozvíjať svoje zručnosti.

Počas tohto všetkého by mal hodnotiteľ vysvetliť projekt pracovníkovi s mládežou, jeho ciele a kroky. Ďalšou dôležitou vecou je, že tento online nástroj sa stále testuje. Z tohto dôvodu hodnotiteľ požiada o spätnú väzbu, pretože štyri zainteresované organizácie by chceli využiť túto platformu ako všeobecnú metódu pre iné mládežnícke organizácie, aby zhodnotili vedomosti, zručnosti a skúsenosti svojich pracovníkov s mládežou.

 

Kto platí projekt MAV?

Ako schválený projekt sa KA2 financuje z programu Erasmus +. Práca, ktorú organizácie robia a cestovné náklady a náklady na ubytovanie sú kryté, keď cestujú na stretnutie s ostatnými partnermi. Počas trvania projektu sa uskutočnili tri stretnutia.Najskôr sa stretli vo Varšave, potom v Londýne a záverečné stretnutie sa konalo v decembri vo Vigu.

V skutočnosti rozpočet projektu zahŕňa cestovanie a prácu ľudí, ktorí sa na ňom podieľajú. Náklady v tomto type projektu sú však efektívne: to znamená, že Európska únia im vypláca primeranú cenu, podľa nákladov projektu a vždy úmerne výsledkom projektu.

 

MAV po júni 2019

Vo svojej pôvodnej myšlienke, ako projekt financovaný z európskych zdrojov, musia byť výsledky projektu MAV k dispozícii aspoň dva roky pre každého, kto ich chce používať. A nielen webovú stránku a informácie o nej, ale aj online nástroj. „Samozrejme, chceme, aby to bolo dlhšie,“ vysvetľuje Hrušková, ktorá si myslí, že je to dobrá príležitosť pre iné organizácie alebo mimovládne organizácie. „Ak by chceli zistiť, aké vedomosti, skúsenosti a zručnosti ich pracovníci s mládežou skutočne majú a ako ich môžu rozvíjať,“ pokračuje.

Hodnotitelia môžu naďalej používať online nástroj, aj keď už nie sú v organizácii, alebo zmenili svoje pracovisko. Dostanú certifikát, ktorý im umožní pokračovať v práci a hodnotiť nových pracovníkov s mládežou. „Skutočne vidím potenciál tohto nástroja pre organizácie, ktoré pracujú so stabilným tímom pracovníkov s mládežou alebo mládežníckych pedagógov. Každé tri, štyri alebo päť mesiacov sa môžu stretnúť, aby zhodnotili rozvoj zručností svojich zamestnancov a vypracovali nový plán rozvoja. “ Dodáva Hrušková.

Projekt MAV je dôkazom, že je možný medzinárodný a interkultúrny projekt. Ukazuje tiež, ako môžu rôzne organizácie spolupracovať a vytvoriť online nástroj - v dnešnej ére internetu tak dôležitý. 20 hodnotiteľov s veľmi rozdielnymi pracovnými profilmi - učitelia, sociálni pracovníci, psychológovia, novinári… - sú schopní pracovať a učiť sa jeden od druhého, zatiaľ čo pomáhajú pracovníkom s mládežou zlepšiť ich schopnosti.