Dlhodobo spolupracujeme so základnými a strednými školami v okrese. Spolupráca má viac úrovní. Základom je pravidelná spolupráca, kde raz alebo dvakrát do týždňa prichádza na školu dobrovoľník z cudziny a pomáha študentov motivovať a vzdelávať najmä na hodinách cudzích jazykov.

Cieľom tejto spolupráce je, aby sa deti pravidelne stretávali s cudyincami, aby sa to stalo súčasťou ich života, bolo pre ne prirodzené komunikovať v cudzom jazyku a prestať sa zamýšľať nad rozdielmi medzi ľuďmi.

Ďalší level spolupráce sú extra akcie. Posledný rok sme rozbehli aktivitu EUROWEEK. Jej cieľom je umožniť v jednom týždni byť všetkým naším dobrovoľníkom na škole, prezentovať svoje krajiny, rozprávať sa s deťmi a mladými o stereotipoch, ktoré máme zakorenené. Každoročne pre školy pripravujeme Medzinárodné Vianoce v KERICu, workshopy pre deviatakov, kreatívne dielne pre školské kluby.