Každé leto organizujeme detské tábory pre deti od 7 do 16 rokov. Tradične sa konajô od začiatjku júla, prvé tri týždne a Splav Hrona v auguste. Špecialitou našich táborov je medzinárodný tím vedúcich.

To dáva možnosť deťom si potrénovať angličtinu. K veľmi obľúbeným táborom patrí Konský tábor, Boj o prežitie a v posledných rokoch pribudol aj tábor pre šachistov. Splav Hrona je už pre tých starších, ktorí zvládnu si každý deň postaviť stan, uvariť si nejaké jedlo, a poriadne zapádlovať. Aktuality nájdete v časti tábory na našej stránke.