spolupracovali počas aktivít, komunikovali spolu v cudzom jazyku. Týmto neformálnym spôsobom mladí ľudia získavajú nové skúsenosti, vedomosti, kontakty.