2 - 3 krát do roka vysielame do sveta skupiny mladých ľudí od 15 do 26 rokov na mládežnícku výmenu. Cieľom je, aby sa stretli s mladými z iných krajín, strávili spolu nejaký čas (od 6 do 14 dní),

spolupracovali počas aktivít, komunikovali spolu v cudzom jazyku. Týmto neformálnym spôsobom mladí ľudia získavajú nové skúsenosti, vedomosti, kontakty.