Naša organizácia je registrovaný prijímateľ dvoch percent. Aj vďaka vašim príspevkom naďalej pokračujeme v motivovaní mládeže a organizovaní rôznych workshopov. Dobrovoľníci chodia pomáhať do 24 škôl po celom okrese, kde oboznamujú študentov so svojou krajinou a kultúrou, a neformálnou formou sa zúčastňujú na výučbe cudzieho jazyka.

Pokiaľ sa aj v tomto roku rozhodnete nám darovať 2%, budeme radi a sľubujeme, že ich užitočne použijeme.

IČO: 37901281
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: KERIC, občianske združenie
Sídlo: Nábrežná 1351, 02201 Čadca