KERIC je nezisková mimovládna mládežnícka organizácia, ktorá pracuje s deťmi a mládežou vo veku 4 - 30 rokov, ale i s dospelými z regiónu Kysuce. Ponúkame rôzne aktivity s medzinárodnou dimenziou, ktoré rozvíjajú osobnosť detí a mladých ľudí a líšia sa na základe potrieb jednotlivcov a skupín. Snažíme sa o spojenie nášho regiónu s Európou.

KERIC vznikol vo februári 2003 a organizujeme aktivity: jazykové kurzy, počítačové kurzy, medzinárodné mládežnícke výmeny, školenia a semináre pre celý svet, klubové aktivity v Underground klube, workshopy, letné a zimné tábory, hosťujeme a vysielame dobrovoľníkov do a z celého sveta...

Naša organizácia je registrovaný prijímateľ dvoch percent. Aj vďaka vašim príspevkom naďalej pokračujeme v motivovaní mládeže a organizovaní rôznych workshopov. Dobrovoľníci chodia pomáhať do 24 škôl po celom okrese, kde oboznamujú študentov so svojou krajinou a kultúrou, a neformálnou formou sa zúčastňujú na výučbe cudzieho jazyka.

Pokiaľ sa aj v tomto roku rozhodnete nám darovať 2%, budeme radi a sľubujeme, že ich užitočne použijeme.

IČO: 37901281
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: KERIC, občianske združenie
Sídlo: Nábrežná 1351, 02201 Čadca       

Dlhodobo spolupracujeme so základnými a strednými školami v okrese. Spolupráca má viac úrovní. Základom je pravidelná spolupráca, kde raz alebo dvakrát do týždňa prichádza na školu dobrovoľník z cudziny a pomáha študentov motivovať a vzdelávať najmä na hodinách cudzích jazykov.

Každoročne otvárame jazykové celoročné kurzy pre rôzne vekové kategórie. Pre deti od 5 do 7 máme detičkovskú angličtinu DANJ L(little). Od 7 do 15 máme pre deti detskú angličtinu. Každú skupinu do 10 detí vedú dvaja lektori, jeden mladý človek zo zahraničia a jeden slovenský študent s výbornou angličtinou. Cieľom týchto angličtín je

Každé leto organizujeme detské tábory pre deti od 7 do 16 rokov. Tradične sa konajô od začiatjku júla, prvé tri týždne a Splav Hrona v auguste. Špecialitou našich táborov je medzinárodný tím vedúcich.

2 - 3 krát do roka vysielame do sveta skupiny mladých ľudí od 15 do 26 rokov na mládežnícku výmenu. Cieľom je, aby sa stretli s mladými z iných krajín, strávili spolu nejaký čas (od 6 do 14 dní),

48375743 10161347605070512 2470021565782163456 nAko každý rok tak aj tento sme nezanevreli na tradíciu a zorganizovali medzinárodné vianoce v Kericu. Začali sme v pondelok vianočnou večerou, na ktorej naši dobrovoľníci ochutnali tradičnú vianočnú kapustnicu, zemiakový šalát a rybu. Samozrejme nechýbali ani iné tradície ako krájanie jablka či vinšovanie.