team 2011-uvodnaKaždý rok začína nás nové obdobie v septembri, keď prichádzajú noví dobrovoľníci, začínajú nové kurzy. proste každý rok je tu nový začiatok. V roku 2011, v septembri ku nám pricestovali Madeline z Francúzska, Anna z Rakúska, Lena z Nemecka a Dalibor z Macedónska. Už druhý rok sme začali ubytovaním našich dobrovoľníkov rodinách.

Cieľom je, aby sa KERIC tím čo najviac otvoril miestnej komunite, aby náš medzinárodný tím bol jeho neodškriepiteľnou súčasťou. Hostiteľské rodiny sa o našich dobrovoľníkov starali jeden týždeň a na konci sme sa stretli na spoločnej večeri, kde sme mali možnosť s arodinám poďakovať a viac sa spoznať navzájom.

Potom už začala každoročná príjemná rutina, začali bežať detské angličtiny, angličtiny pre dospelých a kurzy jayzkov našich dobrovoľníkov. 

Taktiež sa začala tohtoročná spolupráca so školami. Forma spolupráce je o prichádzaní dobrovoľníka do školz pravidelne jeden deň v týždni a spolupráca najmä na hodinách cudzích jazykov. Úžitok by mal byť obojstranný, deti majú motiváciu používať cudzí jazyk adobrovoľníci získavajú v Čadci nových priateľov.

Počas tohto roku ešte postupne prišli Serena z Talianska, Volker z Kene, Valerio z Talianska a v júni Andés z Kostariky. Aby sme tvorili tím, tak sem - tam sme spolu varili halušky, placky alebo guláš. A hlavne sme spolu veľa pracovali a robili aktivity pre deti, mladých a celú verejnosť Čadce.

Naše aktivity sú stále rozmanitejšie a nové, o tom podrobnejšie si môžete prečítať v ďalšom príspevku.