Naše projekty

rusko

Náš prvý dobrovoľnícky projekt Creative Youth podporený pod projektom ERASMUS+ umožnil 5 mladým ľuďom vycestovať na tri týždne v auguste 2014 do Ruska, ku Čiernemu moru a nadobudnúť skúsenosti z práce v medzinárodnom tíme, pri vedení aktivít pre ruské deti.

QuNeCoOd októbra 2014 beží projekt QuNeCo, ktorý bol podporený projektom ERASMUS+. V rámci projektu sa vytvára partnerstvo medzi organizáciami z Európy: KERIC, Slovensko, AHA, Rakúsko, SEEDS, Island a YUPI, Portugalsko, z Ázie: Wiselinker, Čína, JRP, India a Latinskej Ameriky: ICYE, Honduras, BVBP, Peru, SES Foundation, Argentína. V rámci projektu sa snažíme vytvoriť nové možnosti pre mladých ľudí zo Slovenska na vycestovanie a získanie dobrovoľníckej skúsenosti v týchto nových krajinách.

Od októbra 2013 do septembra 2014 prebieha projekt EuroAsian Empowerment. Partnermi projektu sú 4 Európske organizácie: KERIC, Slovensko, LINK, Taliansko, ADICE Francúzsko a Brontosaurus Česká Republika a 4 Ázijské organizácie: DEJAVATO Indonézia, VSA Thajsko, CSDS Vietnam a KYSD Kambodža. Projekt má štyri hlavné línie:

Od 18. septembra do 14. októbra hosťovali tri kysucké organizácie po prvýkrát dobrovoľníkov- seniorov z Talianska.

Zíde z očí, zíde z mysle. Dúfame, že nie. Práve o tom je náš nový ekologický projekt, podporený projektom cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Českou Republikou. Ale poďme pekne od začiatku.

Od 1. januára 2014 do 31. 12. 2014 začal platiť nový program ERASMUS +, ktorý nahradil programy Mládež v akcii, Erasmus, Leonardo, Comenius, Grundtvig a ďalšie programy zamerané na vzdelávanie. V tejto časti vás budeme informovať o projektoch, ktoré nám boli podporené v tomto programe.

Slávny Leonardo da Vinci prepožičal svoje krstné meno aj projektu Európskej Únie na podporu získavania profesionálnych pracovných skúseností v inej krajine. KERIC má po prvýkrát podporený takýto typ projektu a pre ľudí to znamená, že môžeme poslať do Anglicka na trojmesačnú stáž kaderníčky a športových inštruktorov. V meste Lancaster, kde je stredná škola, ktorá sa venuje vzdelávaniu v týchto profesiách a  mladí ľudia budú môcť nadobudnúť nové skúsenosti v danej oblasti. Druhá možnosť je ísť do Portugalska a robiť pracovnú stáž v oblasti cestovného ruchu, na rôznych pozíciách pri fungovaní hotela.

Pracovné stáže sú finančne zabezpečené z projektu a začínajú sa už vo februári 2014. Pokiaľ máte záujem, informačné stretnutie bude 25.októbra o 10:00 v KERICu.

Ak nehľadáte takéto profesionálne zameranie, ale aj tak máte chuť ísť do zahraničia a skúsiť niečo nové, naučiť sa nový jazyk, spoznať novú krajinu, už viac ako desať rokov vysielame za podpory programu Mládež v akcii dobrovoľníkov do celého sveta. V tejto chvíli, nami vyslaní dobrovoľníci, žijú v Rusku, v Kostarike, v Portugalsku, v Brazílii, vo Francúzsku a v Taliansku.  Ak chcete vedieť viac a ísť až na rok do zahraničia kdekoľvek v Európe, ale aj do Číny, Vietnamu, Nepálu, Ugandy, Brazílie, Uruguaja a Kostariky, príďte na informačné stretnutie o Európskej dobrovoľníckej službe 4.10. 2013 o 10:00 do KERICu.

Vidíme, že možností je stále viac, len sa ich treba chytiť a získať nové skúsenosti a vedomosti.

V rámci projektu Mládež v akcii podakcie Mládežnícka iniciatíva nám bol po prvýkrát schválený projekt, v rámci ktorého budeme spolupracovať s poľskou organizáciou z mesta Toruň.

K 1. máju 2012 nám boli schválené dva projekty Európskej dobrovoľníckej služby. V jednom sme vyslali do Portugalska dve dievčatá Janku Magátovú a Simonu Novákovú na 1 mesiac. Porjekt je už úspešne ukončený.