Od 18. septembra do 14. októbra hosťovali tri kysucké organizácie po prvýkrát dobrovoľníkov- seniorov z Talianska.

Pani Mária dobrovoľne pomáhala na Základnej škole Komenského v Čadci. Každý deň prichádzala do školy po veľkej prestávke a pomáhala pani učiteľkám na prvom stupni na výtvarnej alebo hudobnej výchove, rozprávala deťom o Taliansku.

Cez obed sa presunula do školského klubu, kde sa s deťmi hrala, išla s nimi na obed, učila deti základy taliančiny a deti na oplátku ju učili slovensky. Druhý taliansky dobrovoľník – pán Tiberio, pomáhal v Dome seniorov PARK. Všetci boli plní očakávania a príprav na toto hosťovanie. Snažili sa naplánovať aktivity pre svojich klientov tak, aby sa počas svojho pobytu Tiberio, dozvedel čo najviac o slovenskej kultúre a klienti domu seniorov čo najviac o Taliansku. A tak Tiberio pomáhal počas vychádzok do prírody, na huby, exkurzií do Starej Bystrice. Učili sa tancovať skolenské tance, varili talianske jedlá, organizovali tvorivé workshpy, napr. práca s pieskom. Dôležité bolo, že Tiberio mal veľmi silné sociálne cítenie a aj keď jazyková bariéra určite bola, dala sa preklenúť pomocou gést, úsmevov a iných spoločných zážitkov.

Posledný projekt prebiehal v Centre sociálnej pomoci Fantázia v Kysuckom Novom Meste. Pani Fiorenza, ktorá celý život pracovala v administratíve, za počítačom, sa rozhodla na začiatku svojho dôchodkového veku vyskúšať niečo úplne nové a iné. Pomáhala deťom a mladým ľuďom s mentálnym postihnutím počas každodenného života, počas kreatívnych aktivít, prechádzok, ale aj výletu do Rajeckej Lesnej. Okrem toho sme pre našich seniorskych dobrovoľníkov pripravili výlety v rámci okresu, skanzen Vychylovka, Sudopark Klokočov, gulášovka na Bukove, varenie halušiek, návšteva hradu Strečno, výlet do Poľského Tešína. Počas tohto mesiaca sme sa snažili podporiť nielen seniorske dobrovoľníctvo ale aj zosieťovať a spolupracovať s rôznymi organizáciami v rámci Kysúc. Dobrovoľníci hodnotili celý projekt veľmi pozitívne najmä vďaka ľuďom v hosťujúcich organizáciách, ich ústretovosti a profesionalite.

Ďalšou etapou tohto projektu bude vyslanie ďalších troch slovenských seniorov (50 +) v apríli 2014 na mesiac do Talianska do Trenta. Netreba zabudnúť povedať, že táto aktivita sa môže realizovať vďaka podpore projektu GRUNDTVIG.