Po-pis kompetenčného profilu pracovníka s mláde-žou, ktorí pracujú s NEET budú založené na ECVET a prekontrolovaní na základe odporúčania Európskej rady o uznávaní neformálneho a infor-málneho učenia CEDEFOP.

Projektové konzorcium tvoria organizácie pracujú-ce s NEETs so sídlom v PL, UK, ES a SK.
Približne viac ako 7 000 pedagógov, pracovníkov s mládežou a organizácií mládeže bude o projekte informovaných a do tohto projektu sa priamo za-pojí viac ako 400 pedagógov, pracovníkov s mlá-dežoou.
Dlhodobým prínosom bude lepšia kvalita práce s mládežou v Európe s NEETs a lepšie uznávanie zručností európskych pedagógov, pracovníkov s mládežou.

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: