thumb

Opäť sme začali so školami spolupracovať !!!

 

Počas posledných samolizačných týždňov sa svet vzdelávania zdanlivo presúva online. Po prvom spustení našich online hodín online sme sa rozhodli mierne upraviť školy, s ktorými spolupracujeme: Streamujeme náš program Euroweek cez Facebook na pravidelne. Každý stream povzbudzuje divákov, aby komunikovali s fáborkami - ak sú živé - s kvízmi, otvorenými otázkami ...


Prúdy, ktoré sa už uskutočnili, možno nájsť sem.