Od októbra 2013 do septembra 2014 prebieha projekt EuroAsian Empowerment. Partnermi projektu sú 4 Európske organizácie: KERIC, Slovensko, LINK, Taliansko, ADICE Francúzsko a Brontosaurus Česká Republika a 4 Ázijské organizácie: DEJAVATO Indonézia, VSA Thajsko, CSDS Vietnam a KYSD Kambodža. Projekt má štyri hlavné línie:

1. Stretnutie koordinátorov, ktoré sa uskutočťnilo v novembri na Slovensku a počas neho sme detajlne naplánovali spoluprácu počas projektu. Na konci sa už uskutoční, iba online meeting.

2. Školenia pre budúcich vedúcich mladých a školiteľov. Prvé školenie sa uskutočnilo na Slovensku od 2. do 9. marca 2014 a účastníci boli zo všetkých partnerských organizácií. Spolu 16 účastníkov. Ďalšie školenie bolo v Hanoji vo Vietname od 24. do 29. apríla a zúčastnilo sa ho po 5 účastníkov z Thajska, Indonézie, Vietnamu a Kambodže. Posledné školenie bolo od 1. do 5. mája vBavi vo Vietname a účastníci boli 20ti mladí Vietnamci.

3. Job shadowingy: Každá partnerská krajina môže vyslať dvoch pracovníkov do iných dvoch partnerských organizácií, aby odpozorovali, ako funguje u nich organizácia. Doteraz sa uskutočnili Job shadowingy vo Vietname, Indonézii, Kambodži, Taliansku a na Slovensku.

4. Výmena dobrovoľníkov: každá európska krajina bude hosťovať jedného ázijského dobrovoľníka na dva mesiace.

Cieľom projektu je rozvinúť spoluprácu medzi Európou a Áziou na poli neziskového sektora.