V rámci projektu Mládež v akcii podakcie Mládežnícka iniciatíva nám bol po prvýkrát schválený projekt, v rámci ktorého budeme spolupracovať s poľskou organizáciou z mesta Toruň.

Skupiny mladých ľudí zo Slovenska a Poľska budú spoločne vytvárať stratégiu na informovanie mladých ľudí o programe a počítačový program, v ktorom sa budú mladí ľudia, kotrí majú záujem sa zúčastniť programu zaznamenávať a následne budú informovaní o nových možnostiach a príležitostiach. Projekt bude trvať jeden rok a začína od 1. 10. 2012