K 1. máju 2012 nám boli schválené dva projekty Európskej dobrovoľníckej služby. V jednom sme vyslali do Portugalska dve dievčatá Janku Magátovú a Simonu Novákovú na 1 mesiac. Porjekt je už úspešne ukončený.

V druhom projekte sme mali schválené vyslanie dvoch dobrovoľníčiek do Arménska, Moldavska, Španielsko, jednej dobrovoľníčky do Portugalska a Ruska a hosťovanie dvoch francúzskych dobrovoľníčiek na zrúcanine hradu Sklabiňa. Vyslané dobrovoľníčky sa nám pomaly vracajú. Už pricestovali zo Španielska, Arménska.