Vďaka schváleniu projektu STEPS TOWARDS CHANGE - NEXT STEP v rámci programu Mládež v akcii podakcia 3.2 Mládež vo svete, budeme mať možnosť navštíviť naše partnerské organizácie na Kostarike, v Ugande, v Poľsku, vo Vietname a v Turecku.

Cieľom návštev je dozvedieť sa čo najviac o možnostiach vysielania dobrovoľníkov do týchto krajín, spracovať túto návštevu do videokitu asamozrejme prehĺbiť vzájomnú spoluprácu aj do ďalších oblastí. Celá spolupráca odštartuje v novembri na otváracom mítingu na Slovensku.