css horelica cadca

2Náplň dobrovoľníckej stáže:  Pomáhať klientom v praktických voľnočasových aktivitách, napr. športové aktivity, kulinárstvo, prechádzky v areáli zariadenia, pomoc pri získavaní počítačových zručností a orientovať sa na sociálnych sieťach. Obohatiť život klientov umiestnených v domove sociálnych služieb nadviazaním nových priateľstiev a podpora v napĺňaní ich osobných potrieb.

Počet obsadzovaných dobrovoľníkov:  Zariadenie poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Adresa:  Horelica 107, 022 01 Čadca

Stručná charakteristika organizácie: Zariadenie poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Požiadavky na dobrovoľníka: Bezúhonnosť, ochota a chuť pracovať ako dobrovoľník bez nároku na odmenu, s morálnymi a ľudskými kvalitami, pevnou vôľou, vytrvalosťou a trpezlivosťou, s toleranciou, vľúdnosťou, nezištnosťou a spoľahlivosťou.

Časový rámec dobrovoľníckej stáže:  V pracovných dňoch doobeda v mesiacoch júl, august/2022

Benefity pre dobrovoľníka: Dobrovoľník dostane obed. Získa nové skúsenosti, poznatky o živote seniorov, klientov s mentálnym a telesným postihnutí, nový pohľad na život a skvelý pocit. Pri tvorbe aktivít pre klientov môže rozvíjať svoju fantáziu, čím rozvíja svoju osobnosť.

Miesto výkonu dobrovoľníckej stáže:  CSS Horelica

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: