lesy kysuce

Náplň dobrovoľníckej stáže:  Meranie a mapovanie stromov na dožitie v rámci projektu Prírode blízke obhospodarovanie lesa.

Počet obsadzovaných dobrovoľníkov:  2-6

Adresa:  U Tomali č. 1511, 022 01 Čadca

Stručná charakteristika organizácie: Správa CHKO Kysuce vypracováva odborné podklady pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody. Vypracováva odborné podklady pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody v oblasti zoológie. Rieši odborné otázky, vykonáva a koordinuje odborné práce v oblasti poľnohospodárstva, ochrany pôdneho fondu v územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce. Rieši krajinársku činnosť. Vypracováva odborné stanoviská pre orgány štátnej správy ku zásahom do prírodného prostredia v súvislosti s anorganickou prírodou, ťažbou nerastných surovín, budovaniu vodojemov, zachytávaniu prameňov, k pásmam hygienickej ochrany vodných zdrojov, inžiniersko geologickým prácam, odpadom a pod. Vypracováva odborné stanoviská k výrubom a výsadbe drevín pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody. Podáva odborné stanoviská k výstavbe a rekonštrukcii lesných ciest a skladovaniu drevnej hmoty.

Úlohy dobrovoľníka:  Meranie a mapovanie stromov na dožitie, pod dohľadom odborného pracovníka.

Požiadavky na dobrovoľníka: Ochota a chuť pracovať a vzdelávať sa.

Časový rámec dobrovoľníckej stáže:  júl/august – dlhodobejšia spolupráca

Benefity pre dobrovoľníka: aktívne trávenie voľného času

Miesto výkonu dobrovoľníckej stáže:  CHKO Kysuce

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: