kysucke kulturne stredisko top web

Náplň dobrovoľníckej stáže: Medializácia a propagácia kultúrnych podujatí prostredníctvom sociálnych sietí (web, FB, Instagram).

Počet obsadzovaných dobrovoľníkov: 1

Adresa: ul. 17. novembra 1258 Čadca

Stručná charakteristika organizácie: KKS v Čadci je príspevkovou regionálnou kultúrnou inštitúciou. Svojou prácou a aktivitami sa podieľa na vytváraní podmienok na rozvoj miestnej kultúry v regióne, záujmovej umeleckej činnosti, zachovávaní ľudových tradícií a remesiel, odborne, koncepčne, dramaturgicky, organizačne a ekonomicky zabezpečuje mnohé kultúrne, umelecké, spoločenské a vzdelávacie podujatia pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov, organizuje významné okresné, regionálne, krajské, národné i medzinárodné súťažné i nesúťažné prehliadky a festivaly s dlhoročnou tradíciou, sprostredkováva umelecké a kultúrne hodnoty iných regiónov Slovenska, realizuje spoločné podujatia so zahraničnými partnermi, poskytuje odbornú a metodickú pomoc, zbiera a poskytuje informácie z oblasti kultúrneho života.
V rámci svojej pôsobnosti a pri realizácii jednotlivých podujatí úzko spolupracuje s miestnymi samosprávami a ich kultúrnymi zariadeniami, s regionálnymi kultúrnymi inštitúciami a ďalšími subjektmi.

Úlohy dobrovoľníka:

 • Tvorba krátkeho obsahu o kultúrnom podujatí.
 • Zhotovovanie fotografií z kultúrnych podujatí.
 • Zverejňovanie fotografií na FB a Instagrame.
 • Spolupráca na tvorbe textov a ich zverejňovanie na webe a FB.
 • Spolupráca na tvorbe propagačných materiálov.
 • Monitoring sociálnych sietí.
 • Šírenie príspevkov prostredníctvom sociálnych sietí
 • Nový pohľad na vec
 • nové nápady, skúsenosti
 • Prinesenie nových kontaktov

Požiadavky na dobrovoľníka:

 • Sociálno-demografické vlastnosti: vek: 18+ (resp. 15+ so súhlasom rodiča)
 • Vzdelanie: stredoškolské
 • Jazykové zručnosti: anglický jazyk: základná úroveň
 • Znalosť práce so sociálnymi médiami(FB, Instagram)
 • Znalosť práce s fotoaparátom
 • Tvorivý prístup: nápaditosť, predstavivosť, nadšenie, ochota hľadať iné formy prezentácie
 • Prehľad o kultúrnom dianí v regióne – vzťah ku kultúre a umeniu
 • Optimista, extrovert
 • Pružnosť, flexibilnosť, angažovanosť, zvedavosť, spontánnosť
 • Tímový hráč
 • Sociálne cítenie
 • Ústretovosť a disciplinovanosť

Časový rámec dobrovoľníckej stáže: 2 hodiny/týždeň prípadne dohodou

Benefity pre dobrovoľníka:

 • Získanie prehľadu o kultúrnom dianí v regióne Kysuce
 • Zvyšovanie zručností v mediálnej, komunikačnej a marketingovej oblasti,
 • Voľný vstup na podujatia a vzdelávacie aktivity KKS v Čadci,
 • Rozvoj a podpora tvorivosti,
 • Možnosť nadviazania kontaktov s ľuďmi z umeleckého prostredia
 • Možnosť sebarealizácie
 • Získanie spätnej väzby o sebe
 • Aktívne trávenie voľného času
 • Získanie zázemia na realizáciu vlastných nápadov a vízií
 • Nárast osobnej prestíže

Miesto výkonu dobrovoľníckej stáže: kombinované (KKS Čadca, home office, miesto kultúrneho podujatia v Čadci) 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: