Nová príležitost pre mladých

Európska komisia zverejnila výzvu na predkladanie návrhov v rámci Európskeho zboru solidarity na rok 2022. 

Návrhy solidárnych projektov môžete predkladať do 4.5.2022 a ďalšia uzávierka je 4.10.2022.

Na stránke zborsolidarity,eu nájdete Sprievodcu programom Európsky zbor solidarity, v ktorom nájdete všetko o tejto výzve. (strana 45)

V krátkosti, môžu sa zapojiť mladí ľudia od 18 do 30 rokov v tíme min 5 ľudí. 

Majú možnosť zapojiť sa do solidárnych akcií v prioritných oblastiach, akými sú zmena klímy a ekologický prechod, digitálna transformácia, sociálne začlenenie, ochrana európskeho kultúrneho dedičstva, podpora zdravého životného štýlu a upriamiť pozornosť aj na Európsky rok mládeže 2022.

Predkladať môžete "Solidárne projekty", na ktoré dostanete príspevok 500 EUR mesačne od 2 do 12 mesiacov. 

Solidaritný projekt je nezisková solidárna aktivita, ktorú začali, vytvorili a realizujú samotní mladí ľudia počas dvoch až dvanástich mesiacov. Skupine najmenej piatich mladých ľudí dáva možnosť vyjadriť solidaritu tým, že na seba vezmú zodpovednosť a zaviažu sa k tomu, že vo svojej miestnej komunite dosiahnu pozitívnu zmenu. Projekt by mal mať jasne určenú tému, ktorej sa chce skupina mladých ľudí venovať a ktorú treba premietnuť do konkrétnych každodenných aktivít projektu, a mali by doň byť zapojení všetci členovia skupiny. Solidaritné projekty by mali riešiť kľúčové výzvy v komunitách, a prípadne aj tie, ktoré sa spoločne identifikujú v pohraničných regiónoch, a mali by takisto predstavovať európsku pridanú hodnotu. Účasť na solidaritnom projekte predstavuje dôležitú skúsenosť neformálneho vzdelávania, vďaka ktorej môžu mladí ľudia zintenzívniť svoj osobný, vzdelávací, sociálny a občiansky rozvoj.

Výzva Európskeho zboru solidarity 2022 po prvýkrát zahŕňa aj Európsky zbor dobrovoľníckej humanitárnej pomoci

Projekt by sa mal realizovať v krajine žiadateľa.

Kde podať žiadosť? Národnej agentúre krajiny, v ktorej má žiadateľ oprávnený pobyt.

Kritériá a ako napísať takýto projekt nájdete v  Sprievodcovi programom Európskeho Zboru Solidarity.

 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: