Kurzy

PONDELOK

ANJ C 15:00 S1 Katka Badurová
ANJ E 17:00 S1 Katka Badurová

UTOROK

DANJ F

15:00

K2

Mai, Sebastian

DANJ C1

15:00

S1

Meggy, Jorge

DANJ B1

15:00

K1

Lea, Alihan, Sam

ANJ F

17:00 S1 Anya, Jonathan

NJ A

17:00 K2

Sebastian

STREDA

DANJ A

15:00

S1

Zuzka, Thibault

DANJ E

15:00

K2

Jonathan, Mai

ANJ D

15:00

K1

Alihan

ANJ G

17:00

S1

Anya, Mai

ŠTVRTOK

DANJ C2

15:00

S1

Mel, Suna

ŠJ C

15:00

K2

Jorge

FRJ C

17:00

K2

Thibault

FRJ A 

17:00

S1

Aude

PIATOK

DANJ D1

15:00

S1

Vanesa, Aude

NJ C

15:00

K2

Jonathan

 ŠJA 17:00 K2 Jorge

66605017 10162127513410512 7782599814025314304 nMedzinárodný tím vedúcich sa celý týždeň pilne a poctivo pripravoval na letné tábory. Vyskúšali si nové táborové hry, plánovali program pre deti a samozrejme pripravili všetko potrebné pre skvelý zážitok našich táborových detí. 

ideas into actionProjekt “Nápady v praxi – Podnikavosť pre pracovníkov s mládežou na základe lokálnych potrieb” je skvelou príležitosťou pre mladých ľudí v celej Európe, zdieľať dobré nápady a byť podporovaní, aby sa zapojili do podnikania.

 

 

jazykove-skolenie-pracovnikov

Tesne pred prázdninam, KERIC žil angličtinou. 12 mládežníckych pracovníkov z Poľska, Čiech a Slovenskaprišli na 7 dní študovať angličtinu, zlepšiť sa v práci na počítači a mládežníckej práci. Všetko to bolo súčasťou medzinárodného tréningu organizovaného za podporyprogramu Mládež v akcii.Tých sedem dní bolo intenzívnych, ale na druhej aj veľmi príjemných, lebo sme ich strávili v spoločnosti zaujímavých ainšpiratívnych ľudí.

 

Tento rok sme sa rozhodli rozšíriť náš tím vedúcich do táborov. Najskôr sme dali na facebooku výzvu  a prihlásených sme pozvali na dvojdňové školenie, počas ktorého sa dozvedeli čo najviac informácií, ako sa stať dobrým vedúcim v tábore.

 Od septembra 2011 začalo 15 krajín po celom svete spoluprácu, aby vytvorili funkčnú sieť organizácii na vysielanie a hosťovanie dobrovoľníkov.

Projekt Steps towards change, ktorý začal bežať v septembri 2011 a spája 15 organizácií z 15 krajín celého sveta sa úspešne blíži k svojmu cieľu. Po spoločnom stretnutí vo februári 2012 na Slovensku, každý partner pokračoval v práci na lokálnej úrovni. Práca pozostávala z informačných mítingov pre mladých ľudí a neziskové organizácie o možnostiach medzinárodného dobrovoľníctva.

V októbri sme v KERICu už po druhýkrát privítali zástupcov neziskových organizácií z východoeurópskych, kaukazských a európskych krajín. Cieľom bolo posilniť spoluprácu s týmto regiónom a vytvoriť možnosti na royšírenie množstva mladých ľudí, ktorí môžu svoju EDS absolvovať v tomto regióne.

Taktiež chceme viac dobrovoľníkov hosťovať s týchto krajín, aby sme napomohli k vzájomnému spoznaniu sa týchto kultúr.