Každý náš dobrovoľník po príchode na Slovensko potrebuje kamaráta zo Slovenska, ktorý mu ukáže naše mesto, pomôže s prvým nákupom, ukáže, kde ísť za kultúrou, športom, zábavou a pod. Tento človek sa v odbornej reči nazýva mentor a môže ním byť ktokoľvek, kto sa chce skamarátiť,

byť nápomocný KERICu a našim dobrovoľníkom, pokecať si v cudzom jazyku a včleniť sa trochu hlbšie do našej medzinárodnej komunity. Ak sme ťa zaujali klikni si na nasledujúci formulár, vypíš ho a určite začneme spolupracovať.