byť nápomocný KERICu a našim dobrovoľníkom, pokecať si v cudzom jazyku a včleniť sa trochu hlbšie do našej medzinárodnej komunity. Ak sme ťa zaujali klikni si na nasledujúci formulár, vypíš ho a určite začneme spolupracovať.