CARITAS VIENNA KULTURHAUS BROTFABRIK sprevádza a podporuje ľudí, ktorí sa momentálne nachádzajú v náročnej situácii. Toto komunitné centrum prevádzkuje rôzne oddelenia zamerané na rôzne spoločenské výzvy. (Komunitná jedáleň, Learncafé, Divadelná sála, Exhibičné priestory či rôzne remeselné dielne)

Dobrovoľník sa bude zúčastňovať remeselných dielní, vytvárať dekorácie, grafický design alebo spolupracovať na marketingu pre znevýhodnené skupiny. Bude sa venovať foto a video dokumentácii či plánovať a implementovať exhibície a medzinárodné konferencie.