received 2216703845324826

CODET II projekt pokračoval s tréningom pod záštitou Kericu, kde sme sa zamerali hlavne na projekt TEDSCD - Through English teaching towards a sustainable community development (Prostredníctvom výučby angličtiny smerom k udržateľnému rozvoju komunity). Hosťovali sme 14 účastníkov zo 7 krajín: Indonézia, India, Myanmarsko, Ekvádor, Bolívia, Portugalsko a Česká republika. Zámer tréningu bolo pomôcť a poradiť účastníkom, ako hosťovať budúcich dobrovoľníkov.

Počas tréningu sa účastníci dozvedeli ako fungujú hosťovavce, vysielacie a koordinačné organizácie, práva a povinnosti dobrovoľníkov a organizácii, ako podporiť dobrovoľníka, kto sa môže stať mentorom, ako využívať ELT-tools, ako vytvárať informačné letáky a mnoho ďalších vecí. Samozrejme stretnutie nebolo len o vymieňaní informácii, ale aj o užitočných hrách, aktivitách a metódach, ktoré môžu v budúcnosti využiť.

IMG-20190226-WA0025

Spoločný výlet do Malej Fatry. 

IMG-20190226-WA0040

Účastníci z Bolívie prezentujú svoju organizáciu v Keric TV.

IMG-20190227-WA0009

V koži dobrovoľníka. Účastníci navštívili školy spolu s dobrovoľníkmi, kde si vyskúšali ako funguje kooperácia medzi školou a dobrovoľníkom.