45721222 10161201384175512 5340948474328252416 nProjekt Kroky ku zmene bol vytvorený pre teenegerov z okolia Čadce medzi 15-16 vekom. Hlavnou myšlienkou projektu je vzdelávanie a motivovanie mladých byť aktívnou súčasťou ich lokálnej komunity. Taktiež sa im snažíme otvoriť a rozšíriť obzory a primútiť ich vystúpiť z ich komfortnej zóny. 

 

O čom je tento projekt? Začíname workshopmi so študentmi z 9. triedy základnej školy a 1. ročníka strednej školy. Tím Kericu a zahraniční dobrovoľníci oboznamujú študentov s dobrovoľníctvom v zahraničí, svojimi skúsenosťami a ďalšími možnosťami v ich komunite. 
Taktiež organizujeme 3 weekendy pre mladých, ktorí prejavili záujem sa dozvedieť viac. Weekendy sú aj pod vedením zahraničných dobrovoľníkov.
Na konci projektu bude usporiadané spoločné stretntie s mladými. Aktivity projektu boli inšpirované metódami, ktoré sme sa naučili počas projektu STAR E.