Hlavnou úlohou projektu CODET je spojenie EU krajín s inými kontinentami pomocou výučby angličtiny v lokálnych komunitách. Počas projektu CODET I koordinátori vytvorili ELT - Methodical material for teaching English for non-professionals (Metodický materiál pre učenie angličtiny pre neprofesionálov). 
Keric hosťoval Kick-off-meeting 19.11. - 23.11. 2018, a koordinátorov z partnerských krajín. Kick-off-meeting bol zameraný na plánovanie budúcich krokov projektu CODET II. Počas augusta a septembra 2019 Keric vyšle budúcich dobrovoľníkov na 6 mesiacov a bude hosťovať zahraničných dobrovoľníkov od 3 do 12 mesiacov.

Codet1

Codet2

Codet3