16864978 1514188375268896 7299083057797402247 n

Projekt bol podporený národnou agentúrou programu ERASMUS+, pod akciou KA2, Strategické partnerstvá. V rámci projektu spolupracujú tri ICYE organizácie z Fínska, Poľska a Slovenska. Cieľom projektu je prepojiť našich lokálnych partnerov s medzinárodným dobrovoľníckym svetom, inšpirovať sa príkladmi spolupráce u partnerov a na základe týchto skúseností skvalitniť spoluprácu s lokálnymi partnermi.

Počas návštevy vo februári na Slovensku naši partneri navštívili Dom seniorov PARK a Nadáciu krajiny harmónie. V máji pocestujeme do Fínska, navštíviť centrum pre mentálne postihnutých ľudí a budeme sledovať v praxi, ako sa dá spojiť takáto činnosť so svetom umenia. Za Slovensko sa zúčastnia predstavitelia KERICu a Dom seniorov PARK. Ďalej bude projekt pokračovať mapovaním spolupráce na lokálnej úrovni a návštevou partnera v Poľsku, kde sa opäť bude môcť zúčastniť zástupca niektorej partnerskej organizácie.