11990537 1682591111987028 7970302289592772001 n

V projekte Ideas into action sme zapojení už druhý rok. Projekt bol podporený programom ERASMUS +. KA2, Strategické partnerstvá. Koordinátorom porjektu je náš dlhodobý partner Lancaster college. ďalej sú do projektu zapojení partneri z Holandska, Litvy, Talianska a Rumunska.

 

Počas projektu sme mali možnosť navštíviť všetkých partnerov a počas spoločných stretnutí sme zdieľali vedomosti a skúsenosti v oblasti podnikania mladých ľudí v naších krajinách. Najskôr sme sa navzájom informovali o právnej a štátnej podpore podnikania mladých ľudí a potom sme rozvíjali metódy, ako mladých ľudí motivovať a propraviť na podnikanie, ako ďalšiu variantu uplatnenia sa v profesijnom živote. Viac informácii o projekte môžete nájsť na facebookovej stránke projektu https://www.facebook.com/Ideas.into.Action.ErasmusPlus/