Počas projektu sme mali možnosť navštíviť všetkých partnerov a počas spoločných stretnutí sme zdieľali vedomosti a skúsenosti v oblasti podnikania mladých ľudí v naších krajinách. Najskôr sme sa navzájom informovali o právnej a štátnej podpore podnikania mladých ľudí a potom sme rozvíjali metódy, ako mladých ľudí motivovať a propraviť na podnikanie, ako ďalšiu variantu uplatnenia sa v profesijnom živote. Viac informácii o projekte môžete nájsť na facebookovej stránke projektu https://www.facebook.com/Ideas.into.Action.ErasmusPlus/