rasism

Počas januára a februára 2020 sme privítali v KERICu deviatakov z ZŠ Rázusova, ZŠ Komenského, prvákov a septimánov z Gymnázia J.M.Hurbana v Čadci na workshopoch o rasizme.

Workshopy viedli naši dobrovoľníci po kvalitnej príprave v rámci projektu STAR E. Workshopy budú pokračovať dvoma víkendami, ktoré môžeme zorganizovať vďaka podpore férovej nadácie O2.