55829683 10161719456600512 2077246918232113152 oĎalšie stretnutia Star E projektu sa odohrali v Berlíne a Helsinkách, kde sme naďalej diskutovali na tému rasizmu a xenofóbie v európskych krajinách a ako priniesť zmenu či už na medzinárodnej alebo lokálnej úrovni.

Pomocou rôznych aktivít, prednášok a spoločných diskusii sme si uvedomili dôležitosť spolupráce s ostatnými organizáciami a pokračovanie v projektoch ako napríklad Kroky ku zmene.