Pomocou rôznych aktivít, prednášok a spoločných diskusii sme si uvedomili dôležitosť spolupráce s ostatnými organizáciami a pokračovanie v projektoch ako napríklad Kroky ku zmene.