Dobrovoľníctvo v zahraničí

keric workshop

 Skoč na obsah: 

KERIC a dobrovoľníctvo sú veľmi úzko prepletené. Od začiatku našej činnosti sa venujeme najmä medzinárodnému dobrovoľníctvu, ktoré sa postupne vyvíja, podľa dostupných projektov, ktoré vedia dobrovoľnícke aktivity v zahraničí podporiť.

Je to unikátna možnosť ako zažiť odlišnú kultúru, získať pracovné skúsenosti z rôznych oblastí alebo byť súčasťou miestnej komunity. Človek sa naučí nový jazyk, získa si nových priateľov v zahraničí a spozná krajinu očami domácich. 

 

Európsky Zbor Solidarity

esc logo sk

Európsky Zbor Solidarity je nová iniciatíva Európskej únie, ktorá poskytuje mladým ľuďom príležitosť vykonávať dobrovoľnícku prácu alebo pracovať vo svojej vlastnej krajine či v zahraničí na projektoch, z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej Európe. 

Projekty sú určené mladým ľuďom od 18 do 30 rokov a nie sú kladené nijaké vstupné nároky, ako je vzdelanie alebo skúsenosti. Hlavným cieľom projektov je sebarozvoj počas projektu, získanie nových skúseností, vedomostí, vzťahov či získanie nezávislosti.

Projekty môžu byť krátkodobé od 2 týždňov do 2 mesiacov a dlhodobé od 2 do 12 mesiacov.

search for ESC opportunities screenshotMladý človek si môže po registrácii na stránke ESC 🔗  vyhľadať svoj projekt v databáze aktuálnych projektov a za podpory vysielajúcej organizácie sa o projekt uchádzať. Pri akceptovaní na projekt, mu s prípravou pomáha vysielajúca organizácia.

Po príchode na projekt má dobrovoľník svojeho mentora, učí sa s podporou hostiteľskej organizácie jazyk hostiteľskej krajiny a pomáha hostiteľskej organizácii s jej činnosťou.

Počas projektu sa na pozvanie Národnej agentúry hostiteľskej krajiny zúčastňuje on-arrival a mid-term tréningu.

Finančne je projekt podporený z grantu Európskej Únie a pokrýva náhradu cestovných nákladov, nákladov na ubytovanie, stravovanie, vreckové, kurz jazyka, vízové a všetky náklady spojené s realizáciou projektu.

Každý mladý človek môže byť dlhodobým ESC dobrovoľníkom iba raz v živote.

Pokiaľ je mladý človek s nedostatkom príležítostí a potrebuje extra podporu, aby sa mohol zúčastniť projektu, je možné žiadať o asistenta.

Dôležité je, aby sa projektu mohol zúčastniť každý, kto má záujem a motiváciu.

Infostretko o dobrovoľníctve insta Facebook Event Cover

Naše každomesačné Infostretko o dobrovoľníctve sa bude tentokrát konať v stredu 📆 17.mája o 14:00 prostredníctvom ZOOMu.

❗️Odkaz na ZOOM call ti príde na mail hodinu pred začiatkom udalosti. Je nutné vyplniť google form prihlášku.

ℹ️ Dozvieš sa všetko o aktuálnych dobrovoľníckych pozíciách v zahraničí v rámci programov 🇪🇺 Európsky Zbor Solidarity a 🇪🇺 HumAid Volunteering, aký je postup v rámci vysielania dobrovoľníka, čo zabezpečuje vysielajúca a hostiteľská organizácia a zodpovieme všetky vaše otázky.

🙋Lenka a 🙋‍♂️Šimon z KERICu 💚

Aktuálne otvorené projekty našich partnerov

Krajina ▲▼Začiatok ▲▼Trvanie ▲▼ 

Taliansko - Nettuno - Fattoria Social Farm

2023/06/

Uzávierka: čo najskôr

Téma: Zdravotné postihnutie, blahobyt, inklúzia, sociálne poľnohospodárstvo

Dobrovoľník bude pracovať vo vonkajšom prostredí, v integrovanom tíme pedagógov a ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí podporujú ich vzdelávaciu cestu a učia sa o biologickom a sociálnom poľnohospodárstve.

Facebook: Fattoria Sociale Asino Chi Legge

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Taliansko - 4 projekty (JOINT)

2023/06

↓👵

Uzávierka: čo najskôr

Téma: mládežnícke organizácie, enviro hostely

Všetko o projekte nájdeš u nás na stránke.

Slovinsko - ŠKOFJA LOKA

2023/08-09

↓👦

Uzávierka: 14. február

Téma: Hlavným cieľom projektu je nadviazať na dobre zavedenú tradíciu prepájania príbuzných miestnych organizácií, ktoré realizujú vzdelávacie, sociálne a preventívne programy pre deti a a mládež a pre iné zraniteľné skupiny sociálne skupiny

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Island - SEEDS

2023/09/11

↓🍀💻📸

Uzávierka: 21. apríla

Téma: Neformálne vzdelávanie, marketing, environmentalistika a ochrana prírody, manuálna práca, fotografovanie

Úlohy dobrovoľníkov:

1. Vedúci environmentálnych táborov - dobrovoľníci, ktorí pomáhajú pri koordinácii a účasti na medzinárodných workcampoch na ochranu prírody po celom Islande a na zimných environmentálnych vzdelávacích aktivitách a virtuálnych táboroch, ako aj na projektoch sociálnej solidarity v Reykjavíku. Pôsobia tiež ako spojovací článok medzi islandskými hostiteľmi a medzinárodnými krátkodobými dobrovoľníkmi.

2. Vedúci fotografických táborov - dobrovoľníci, ktorí pomáhajú pri koordinácii a účasti na medzinárodných táboroch týkajúcich sa fotografovania, environmentálneho povedomia a pri koordinácii našich umeleckých a kultúrnych projektov v Reykjavíku.  Podieľajú sa aj na našich iných projektoch sociálnej solidarity v Reykjavíku.

3. Dobrovoľník pre vzťahy s verejnosťou a komunikáciu - dobrovoľníci, ktorí pôsobia v našej kancelárii v Reykjavíku a ktorí pomáhajú pri tvorbe a správe online obsahu na účtoch sociálnych médií SEEDS a zúčastňujú sa na umeleckých, kultúrnych a vzdelávacích aktivitách SEEDS. Podieľajú sa aj na našich projektoch sociálnej solidarity v Reykjavíku.

Všetko o projekte nájdeš na webe organizácie.

Na projekt sa môžeš prihlásiť vyplnením prihlášky a poslaním CV a motivačného listu v angličtine na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Švajčiarsko - KiM Jugendland (German speaking part)

2023/07/01

↓👧

Uzávierka: 30. apríl

Téma: podpora zdravia a neformálne vzdelávanie

KiM - Kinder im Mittelpunkt je organizácia, ktorá pôsobí v oblasti detskej a práci s mládežou. KiM prevádzkuje najmä miesto stretávania detí a mladých ľudí v Allschwil, "Jugendland".

"Jugendland" ponúka deťom a mladým ľuďom širokú škálu remesiel a hier. zariadenia, možnosť (ak je to možné) realizovať svoje vlastné nápady, byť kreatívny vymieňať si skúsenosti v rozhovoroch medzi sebou a s pracovníkmi.

Jugendland je podporovaný mnohými dobrovoľníkmi, ktorí niekedy pomáhajú pri každodennej práci, ale najmä pomáhajú na táboroch, pri veľkých podujatiach a špeciálnych projektoch.

Záujemcovia o projekty by mali vyplniť prihlášku a poslať mi ju na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..  Prihláška, opisy projektov a ďalšie informácie sú k dispozícii aj na našej webovej stránke: EVS stáž vo Švajčiarsku & Európe s ICYE  ICYE

Všetko o projekte nájdeš v infopaku.

Švajčiarsko - Mère Sofia (French speaking part)

2023/07/01

↓🦸‍♀️

Uzávierka: 30. apríl

Téma: podpora zdravia a neformálne vzdelávanie

Nadácia Mère Sofia so sídlom v Lausanne je sociálna organizácia, ktorá pomáha najchudobnejším. Má rôzne oddelenia, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi. Dobrovoľník bude pracovať najmä vo vývarovni a môže tiež podporovať putovnú sociálnu službu.

Dobrovoľník EVS bude mať možnosť nahliadnuť do jednej alebo dvoch z nich oddelení počas svojej EVS, v závislosti od jeho záujmu a znalosti francúzštiny. Dobrovoľník EVS bude pracovať najmä v polievkovej kuchyni. Okrem poskytovania stravy pomoc zadarmo každý deň v roku, je cieľom tejto sociálnej organizácie prijať každého človeka bez rozdielu a umožniť mu spoločenský kontakt so skupinou.

Záujemcovia o projekty by mali vyplniť prihlášku a poslať mi ju na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..  Prihláška, opisy projektov a ďalšie informácie sú k dispozícii aj na našej webovej stránke: EVS stáž vo Švajčiarsku & Európe s ICYE  ICYE

Všetko o projekte nájdeš v infopaku.

Taliansko - Altamura - Agorateca

2023/06/01

↓🍀

Uzávierka: -

Téma: Solidarita v oblasti mládeže a kultúry/p>

Komunitná knižnica AGORATECA sa nachádza vedľa strednej školy "Tommaso Fiore" v Altamure. Je to verejný priestor, ktorý je spojený so školou, aby žiaci a učitelia mohli využívať multifunkčný priestor, ale je otvorený aj pre verejnosť. Agorateca má základnú funkciu knižnice, ale chce byť aj priestorom, ktorý podporuje účasť obyvateľstva na spoločenskom dianí a aktívnom občianstve. Agorateca sa nachádza vo štvrti Carpentino, ktorá je predmetom mestskej prestavby. V skutočnosti Agorateca ponúka okrem základných kanonických služieb aj mnohé vedľajšie služby, ako je organizovanie kultúrnych podujatí, prezentácie kníh, hudobné koncerty, divadelné predstavenia, umelecké workshopy. Vo vonkajšom priestore štruktúry sa nachádza mestská záhrada, ktorá umožňuje realizáciu projektov sociálneho poľnohospodárstva, environmentálneho vzdelávania a aktívnej účasti na prestavbe mestských miest.

Všetko o projekte nájdeš na webe organizácie.

Taliansko - Roccantica - ALA

2023/06/01

↓🍀

Uzávierka: -

Téma: Aktívne občianstvo a demokracia, rozvoj vidieka a aktívna účasť mládeže

ALA aktívne pracuje v oblasti mládežníckej politiky, posilnenia postavenia mládeže a miestneho rozvoja a túto činnosť vyjadruje prostredníctvom realizácie rôznych typov projektov a aktivít, ako sú letné tábory, medzinárodné výmeny, školenia pre mladých ľudí a participatívne workshopy. Organizácia riadi dve hostiteľské organizácie - budovy, v ktorých vykonáva svoje činnosti.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Taliansko - Berlín - ICJA / ICYE Nemecko

2023/09/01

↓💻

Uzávierka: 31. marca

Téma: administratívna práca, kontakt so zahraničnými partnermi

Kancelária ICJA sa nachádza v štvrti Friedrichshain-Kreuzberg vo východnej centrálnej časti Berlína.

Dobrovoľník bude pomáhať v kancelárii v oddelení pre vysielanie dobrovoľníkov. Bude sa podieľať najmä na príprave a podpore nemeckých dobrovoľníkov, ktorí budú vykonávať svoju dobrovoľnícku službu v zahraničí.
Požiadavka: dobrá znalosť nemčiny (B2-C1) a angličtiny (B2-C1).

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Rakúsko - Dornbirn - OJAD

2023/10/01

↓👦

Uzávierka: 9. apríl

Téma: Mládež, Tvorivosť a kultúra, Zručnosti a vzdelávanie

Združenie Offene Jugendarbeit Dornbirn (OJAD) bolo založené v roku 1992 s cieľom ponúknuť mladým ľuďom priestor pre voľnočasové aktivity. Prevádzkujú dve mládežnícke centrá, niekoľko veľkých projektov na rozvoj zručností a vzdelávanie (stavba lodí, mestská farma, remeselná výroba & dizajn) a miesta na trávenie voľného času, ako je napríklad skateboardový areál.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Rakúsko - Gofis - Sunnahof Tufers

2023/09/01

↓🦸

Uzávierka: 9. apríl

Téma: Poľnohospodárstvo, inklúzia - spravodlivosť, prístup pre znevýhodnených

Sunnahof je zariadenie pre ľudí s ľahkým mentálnym postihnutím a s poruchami správania od 16 rokov až do dôchodku. Naším hlavným cieľom je pripraviť túto cieľovú skupinu na bežný trh práce. Preto, Sunnahof poskytuje štyri biodynamické pracovné oblasti s naturalistickou prácou s prírodnými podmienkami.
Sunnahof sa nachádza v Göfise pri Feldkirchu v Rakúsku.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Rakúsko - Dornbirn - Stadtbibliothek

2023/10/01

↓📚

Uzávierka: 9. apríl

Téma: Kreativita a kultúra, Rozvoj spoločenstva, Vzdelávanie a odborná príprava, Gramotnosť a médiá

"Stadtbibliothek Dornbirn" je jednou z najväčších verejných knižníc v západnom Rakúsku (región Vorarlbersko). Nová budova bola otvorená v januári 2020 a je plná objavov pre malých aj veľkých. Knižnica sprístupňuje širokému publiku viac ako 60 000 médií vrátane kníh, CD a DVD, časopisov a hier - analógových aj digitálnych.
Okrem tejto ponuky môžete knižnicu navštíviť a prelistovať si knihy a časopisy, vychutnať si fair-trade kávu alebo využiť technicky plne vybavené študovne. Okrem toho sa v novej budove nachádza aj herná zóna, ktorá ponúka nielen rôzne hry pre Nintendo Switch, ale organizuje aj herné turnaje. Digitálna ponuka siaha od e-kníh a e-audií až po stránku na streamovanie filmov "Filmfriend" a "Pressreader" pre noviny a časopisy.
Naši dobrovoľníci úzko spolupracujú s tímom vo všetkých prevádzkových oblastiach. Sú to kontaktné osoby pre zákazníkov pri požičiavaní kníh, odpovede na otázky alebo poskytovanie všeobecných informácií, ako aj podpora inventára médií alebo tímu pri produkcii podujatí.
Všetci dobrovoľníci zažívajú kultúrny svet vo Vorarlbersku počas svojho pobytu. Nahliadnu za rozsiahlym a rozmanitú prácu knižnice a kultúrnych partnerov v regióne.
Byť dobrovoľníkom v Stadtbibliothek Dornbirn je skúsenosť, poskytuje príležitosť pracovať samostatne a dozvedieť sa viac o práci s rôznymi médiami a rôznymi ľuďmi všetkých vekových kategórií a prostredia.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Rakúsko - Lauterach - OJA

2023/09/01

↓👦

Uzávierka: 9. apríl

Téma: Neformálne vzdelávanie, mládežnícka kaviareň

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Rakúsko - Dornbirn - AHA - Jugendinformationszentrum

2023/10/01

↓👦

Uzávierka: 9. apríl

Téma: -

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Rakúsko - Dornbirn - Kulturarbeit Bregenz

2023/09/01

↓👦

Uzávierka: 9. apríl

Téma: -

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Taliansko - INCO - 9 projektov

2023/09/01

Uzávierka: 20. marec

Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone

Téma: sociálne služby pre rôzne znevýhodnené skupiny (seniori, ľudia s postihnutím, atď.)

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Azienda Servizi Sociali di Bolzano (ASSB)

Téma: sociálne služby

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

INCO TRENTO

Téma: práca s mládežou, administratívna a projektová práca

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Centro - Trentino - Solidarieta

Téma:

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

ASIF - Chimeli

Téma:

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

ESC VKE

Téma:

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

COMUNE di Lavis

Téma:

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Comenius school

Téma:

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

NEST

Téma:

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Rakúsko - Tirolsko - InfoEck - 7 projektov

2023/09/01

Uzávierka: -

Téma: -

Všetko o projektoch nájdeš u nás na stránke.

Turecko - Ankara - krátkodobé

2023/06/01

Uzávierka: 1. máj

Téma: sebarozvoj, komunita mladých, práca s utečencami, aktivity s deťmi.

Všetko o projektoch nájdeš v infopacku.

Francúzsko - Le Mans - 14 miest

2023/08/23

Uzávierka: -

Téma: európske mobility, neformálne vzdelávanie

Všetko o projektoch nájdeš na stránke organizácie.

Portugalsko - Červený kríž - ACTING LOCAL - CHANGING GLOBAL - 12 miest

2023/07-09

↓🦸‍♀️

Uzávierka: čo najskôr

Téma: podpora zdravia a neformálne vzdelávanie

Portugalský Červený kríž mládeže bude hostiť 12 mladých dobrovoľníkov v mestách Braga, Cucujães, Fafe, Guimarães a Vale de Cambra v rámci dobrovoľníckej činnosti Európskeho zboru solidarity.

Dobrovoľníci budú tiež podporovať inklúziu v školách, najmä prostredníctvom digitálnych zručností a neformálnych vzdelávacích aktivít, rozvíjať voľnočasové aktivity a pomáhať organizovať športové a vzdelávacie aktivity počas prázdnin, voľného času, ale aj v čase školského vyučovania.

Dobrovoľníkom bude poskytnutá podpora, aby svoju dobrovoľnícku skúsenosť mohli úplne formovať podľa vlastných predstáv.

Všetko o projekte nájdeš v infopaku.

*Dátum je vo formáte ROK/MESIAC/DEŇ.
*Tabuľka sa dá zoradiť podľa krajiny, začiatku alebo dĺžky projektu.
*Kliknutím na ponuku sa zobrazí viac info

 

AKÉKOĽVEK OTÁZKY PÍŠTE ALEBO VOLAJTE LENKE:

Lenka Hruškova Lenka Hrušková
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
+421 917 435 798

Príklady predošlých projektov

Projekty vyslaných dobrovoľníkov si môžete pozrieť

    na našom Youtube v sérii Be a Volunteer a 

    na Faceboooku v sérii Svetom s dobrovoľníkmi a

    prečítať si o dobrovoľníckych skúsenostiach v článkoch na našom webe v sekcii Blog / O dobrovoľníctve

ESC projekt v krajine „ohňa a ľadu“ alebo „vikingských ság“? (Blogpost z dobrovoľníctva na Islande) 

blog marianka thumbnailKeď som dostala ponuku od KERIC-u napísať o mojej ESC skúsenosti na Islande, bola som vzrušená. Po zapnutí počítača som si uvedomila, že je to rozprávanie na hodiny a hodiny a vlastne ani neviem kde začať. Snáď tým ako sa to celé začalo.

"Baskicko je natoľko autentické, že sa dá pokojne nazvať exotikou" - Luckin projekt v Bilbao 

blog lucka thumbnail

Lucka bola na projekte 8 mesiacov a v tomto článku sa dočítaš aj:
-> prečo si zamilovala Baskicko
-> ako fungujú centrá voľného času v Bilbao
-> dostaneš tipy na cestovanie na severe Španielska 
-> a dozvieš sa čo jej dalo dobrovoľníctvo

 

EU Aid Volunteers

euaid logo long

Tento program Európskej Únie fungoval v rokoch 2014 - 2020 a do roku 2022otvorené posledné výzvy 🔗 na účasť na týchto projektoch.

Ide o humanitárne projekty v krajinách mimo Európskej Únie.

Sú určené pre ľudí s profesionálnymi skúsenosťami v nejakom odbore. Cieľom je rozvoj hostiteľskej komunity.

Účastníci sa môžu zúčastniť od 2 mesiacov do 2 rokov.

Na tento typ projektu sa môžu zúčastňovať opakovane.

Hlásiť sa je možné z ktorejkoľvek krajiny v EÚ.

 (ak sa video nezobrazilo, otvorte si ho v Google Chrome)

Teraz sa pripravuje zmena a v období 2021 - 2027 tento typ projektov sa bude realizovať pod ESC HumanAid. Účastníci budú mať vekový limit od 18 do 35 rokov. Podrobnosti ešte nie sú k dispozícii v detailoch, ale predpokladáme, že v priebehu jarných mesiacov 2021 sa tieto detaily dozvieme.

Dobrovoľníkom sú preplácané nákladyna ubytovanie a cestovné, poistenie, priebežné vzdelávanie a vývoj, mesačný príspevok a príspevok na presídlenie a na pomoc s výdavkami na návrat domov.

 

Erasmus+

erasmusplus logo all en 300dpi

Program Erasmus+ 2021 – 2027 je ešte stále v procese tvorby. Zatiaľ sa nám podarilo zistiť, že sa bude sústreďovať na podporu menších organizácií, aby pracovali systematicky, dlhodobo, lokálne a dali priestor na plánovaný rozvoj práci s mládežou v regiónoch. Toto sa bude diať formou certifikácie. Organizácia si vypracuje projekt, v ktorom vysvetlí svoju víziu činnosti na najbližšie roky, a po schválení, si bude žiadať na túto činnosť financie a bude reportovať dosiahnutie predpokladaných cieľov. Proces by mal viesť k nižšej administratívnej záťaži organizácií.

Veľký dôraz sa v tomto období bude klásť na podporu projektov v oblasti športu.

Taktiež nový program reflektuje na pandemickú situáciu a dôraz je v zahrnutí aj virtuálnych aktivít.

Budeme pozorne sledovať tvorbu nového programu a ihneď, keď získame aktuálnejšie informácie, ich tu budeme publikovať

link  instytut innowacij  tips  jacao  euroschola  future kulture  be professional  jestem  mision  lancaster  filox  icye germany  y  deineta  retc china  inco  csds  seeds  kysd  instytut innowacij  cedet  subir al sur  icye  fusion ckh  guilford

arrow up

photos of the organization thumbTrvanie: 6 mesiacov; Začiatok1. marec/15. október; Uzávierka: 13. november; Téma: Zdravý životný štýl, inklúzia, práca s mládežou, organizovanie podujatí, marketing 

fattoria thumbTrvanie8 mesiacov; Začiatokjanuár; Uzávierka: 24. októbra; Téma: Zdravotné postihnutie, zdravý životný štýl, inklúzia, poľnohospodárstvo

Cesta vedúca k poľnohospodárskym domom, po oboch stranách cesty pole.Trvanie: 12 mesiacov; Začiatok: čo najskôr; Uzávierka: čo naskôr
Téma
: Zdravotné postihnutie, blahobyt, inklúzia, poľnohospodárstvo

georgia 2022 webTrvanie: 10 mesiacov; Začiatok: nov
Téma: nefor. vzdelávanie, outdoor aktivity, ľudské práva