ponuka dobrovolnictva Facebook Ad rakusko part 1

"aha - Jugendinformationszentrum" v meste Dornbirn

rakusko ojad 2023Téma: Občianstvo a demokratická účasť, Vzdelávanie a odborná príprava, Zamestnanosť a podnikanie

"aha - Jugendinformationszentrum" je informačné centrum pre mládež, ktoré ponúka aktuálne informácie o otázkach týkajúcich sa mladých ľudí. Nachádza sa v spolkovej krajine Vorarlbersko, najzápadnejšom regióne Rakúska, a bolo založené v roku 1992.

Hlavnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia vo veku od 12 do 30 rokov. Informácie sa poskytujú o vzdelávaní a odbornej príprave, zamestnaní, cestovaní, aktívnom občianstve, voľnočasových aktivitách, právnych otázkach, zdraví, politike atď.

Ďalšími ústrednými aspektmi sú naše ciele, aktivity a workshopy, ktoré sa týkajú aspektov, ako je aktívne občianstvo, demokratické hodnoty, nadnárodné záujmy a solidarita, rovnosť, rozmanitosť a inklúzia, posilnenie postavenia mladých ľudí, umožnenie informovaného rozhodovania, vzájomné vzdelávanie v neformálnom a informálnom prostredí.

Medzinárodné oddelenie našej organizácie koordinuje aj regionálne aktivity programov "Erasmus+" a "Európsky zbor solidarity"; koordinuje všetky miestne dobrovoľnícke projekty, ako aj vysielanie dobrovoľníkov a informuje mládežnícke organizácie o rôznych možnostiach financovania.

(→ V tomto prípade je Informačné centrum mladých aha zároveň hostiteľskou aj koordinačnou organizáciou. Nezabudnite však, že váš hlavný lektor a celkový koordinátor projektu sú rôzne osoby, ktoré pracujú v rôznych oblastiach organizácie).

Uzávierka: 9. apríl 2023
Trvanie: 11 mesiacov
Začiatok: október 2023 

Viac informácií nájdete v infopacku.

Offene Jugendarbeit Lauterach

rakusko sunahof 2023

Téma: Mládež (participácia, práca s mládežou, mládežnícka politika), tvorivosť a kultúra

Uzávierka: 9. apríl 2023
Trvanie: 12 mesiacov
Začiatok: apríl 2023

Marktgemeinde Lauterach je miestna samospráva obce Lauterach. "Offene Jugendarbeit Lauterach" (Otvorená práca s mládežou Lauterach) je oddelenie miestnej samosprávy, ktoré sa zaoberá záujmami a problémami mladých ľudí vo veku od 12 do 19 rokov. Združenie je nekomerčné a politicky neangažované. Cieľom združenia je rozvoj práce s mládežou ako doplnkového príspevku k výchove mládeže, ktorú poskytujú školy a iné združenia zamerané na mládež.

Mladým ľuďom poskytujeme príležitosti a aktivity na objavovanie ich vlastných osobných cieľov a limitov, najmä pokiaľ ide o tvorivosť a rozvoj vlastnej osobnosti. Naša práca by mala podporovať mladých ľudí vo fáze dospievania a pri riešení zložitých úloh spojených s dospievaním.

Na plnenie týchto úloh naše združenie poskytuje centrum mládeže, kde majú mladí ľudia možnosť stretávať sa, tvorivo pracovať alebo sa zúčastňovať na najrôznejších workshopoch. Zameriavame sa aj na mladých ľudí s migračným pôvodom, mladých ľudí so zdravotným postihnutím alebo nedostatkami vo vzdelávaní a mladých ľudí, ktorí čelia chudobe. Okrem toho poskytujeme rodovo špecifickú prácu s mládežou a ponúkame špeciálny program pre dievčatá a chlapcov.

Celkovo pracujeme s interprofesionálnym tímom piatich ľudí s rôznym vzdelaním (pracovníci s mládežou, sociálni pracovníci atď.), stážistami a tiež tímom mladých ľudí, ktorí organizujú a pomáhajú organizovať večierky a pracujú v rôznych projektoch.

Všetko o projekte nájdeš v infopaku.

Otvorená práca s mládežou a kultúrou Bregenz

rakusko stadbibliothek 2023

Téma: Mládež (participácia, práca s mládežou, mládežnícka politika), tvorivosť a kultúra, inklúzia, rovnosť

Uzávierka: 9. apríl 2023
Trvanie: 12 mesiacov
Začiatok: september 2023

Organizácia: "Offene Jugend- und Kulturarbeit Bregenz" / Otvorená práca s mládežou a kultúrou Bregenz poskytuje profesionálnu oblasť aplikovanej práce s mládežou a je nevyhnutná pre miestnu mládežnícku politiku v našom regióne.

Naša práca funguje ako hovorca potrieb mladých ľudí a miesto socializácie mladých ľudí. Preto vytvárame spoločenské a kultúrne priestory, v ktorých môžu mladí ľudia rozvíjať svoju identitu, osobnosť a vzťahy.

Združenie "Otvorená práca s mládežou a kultúrou Bregenz" (OJKA Bregenz) organizuje a prevádzkuje dopytovo orientovanú prácu s mládežou v celom sociálnom priestore Bregenzu. Ponuky sú určené všetkým mladým ľuďom vo veku od jedenásť do 25 rokov bez ohľadu na ich biologické alebo sociálne pohlavie, triedu, ideológiu, náboženskú príslušnosť, národnosť, jazyk alebo zdravotný stav!

Participácia mladých ľudí tvorí základ všetkých ponúk, aby sa voľné priestory, ktoré si sami vytvorili, stali miestami sebavedomia a sebestačnosti. Účastníci majú možnosť zapojiť sa v rámci našich stacionárnych a mobilných prezenčných služieb, ako aj do našich projektov, ktoré sú pripravované a realizované participatívne s našimi klientmi, a tiež pracovať v našom kultúrnom sektore (od folklórnych a diverzných večierkov až po smerom k punkovému koncertu).

Zapojiť sa môže každý, kto má záujem! Sme bezbariéroví v prístupe, ako aj v mysli a srdci.

Všetko o projekte nájdeš v infopaku.

CV a motivačný list v angličtine, ako aj akékoľvek otázky pošli Lenke.

Aktuálne otvorené projekty našich partnerov a všetko o dobrovoľníctve v zahraničí nájdeš na našej stránke 👇

 

 

Lenka Hruškova Lenka Hrušková
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
+421 917 435 798
 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: