5 projektov v Molfette Taliansko web top

Zaži pravú taliansku kultúru bez známych stereotypov. Máme pre teba 6 projektov v a v okoli krásnej starovekej Molfette, 🇮🇹 Taliansko.

Momentálne sú voľné dobrovoľnícke miesta v centrále InCo (mládež. org.), "Associazione Appoggiati a me" (zdravotne postihnutí), AUSER (rekreačné stredisko pre seniorov), XFarm (sociálna farma), ITET school (stredná škola), Anffas "Locatelli" (zdravotne postihnutí), ktoré sa nachádzajú v regióne Apúlia a Friuli.

Projekty Európskeho Zboru Solidarity sú vhodné iba pre mladých ľudí od 18 do 30 rokov. 

Všetky náklady spojené s projektom sú hradené z EÚ.

1. InCo 

volunteering molfetta cover

Uzávierka:  -
Trvanie: 12 mesiacov
Začiatok: flexibilný, čo najskôr

Téma: Neformálne vzdelávanie, európske mobility, soc. médiá, digitálny marketing

InCo je neziskové združenie, ktoré sa zrodilo na neformálnej úrovni v roku 2013 vďaka skupine členov, ktorí sa po mnohých skúsenostiach s mobilitou presťahovali do regiónu Apúlia.
Cieľom združenia je propagovať a podporovať zahraničnú mobilitu, kontakty, výmeny a stretnutia na medzinárodnej úrovni; podporovať vzájomnú toleranciu a medzikultúrnu citlivosť medzi mladými ľuďmi; podporovať neformálny proces európskeho integrácie v našej komunite. Okrem toho InCo - Molfetta sú aktivity zamerané na vytváranie medzikultúrnych abilitie a ne - formálnych kompetencií pre všetkých účastníkov.

Ak si kreatívny človek, ktorého bavia sociálne siete, organizovanie podujatí či nahrávanie podcastov, projekt v centrále mládežníckej organizácii InCo je pre teba.

Špecifické úlohy dobrovoľníka a všetko o projekte nájdeš v infopaku.

2. Associazione "Appoggiati a me" 

appoggiati a me

Uzávierka:  -
Trvanie: 12 mesiacov
Začiatok: flexibilný, čo najskôr 

Téma: dobrovoľnícke aktivity s autistickou mládežou, voľný čas a vzdelávacie aktivity 

Associazione "Appoggiati a me Onlus" sa zrodilo v marci 2014 vďaka odhodlaniu skupiny rodičov, ktorých spojila potreba vyplniť medzery vo verejnej starostlivosti v oblasti zdravotného postihnutia a túžba vybudovať dlhodobo udržateľný životný projekt pre budúcnosť skutočného sociálneho začlenenia vlastných detí.

Cieľom združenia je zlepšiť samostatnosť a sociálne začlenenie budúcich dospelých ľudí so zdravotným postihnutím prostredníctvom intenzívnych individualizovaných opatrení.
Väčšinu cieľovej skupiny tvoria deti/dospievajúci s diagnózou poruchy autistického spektra, ale sú tu aj osoby s motorickým postihnutím.

Združenie poskytuje rodinám právnu podporu súvisiacu so zdravotným postihnutím.Vytvára osvetové podujatia, bezplatné informačné semináre a vzdelávacie projekty pre učiteľov a odborníkov.
Organizácia sa spolieha na podporu dobrovoľníkov, odborníkov a priateľov, ktorí sa angažujú podporovať integráciu zdravotne postihnutých do každodenného života.

Špecifické úlohy dobrovoľníka a všetko o projekte nájdeš v infopaku.

3. AUSER

Bonucci Auser Actimel 1 620x280

Chceš si vyskúšať prácu so seniormi? Pomôž organizácii AUSER, ktorej cieľom je zlepšiť kvalitu života dospelých a starších ľudí.

Uzávierka:  -
Trvanie: 12 mesiacov
Začiatok: flexibilný, čo najskôr 

Téma: dobrovoľnícke aktivity so seniormi

Auser Molfeta ODV "Auser" je nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je podpora aktívneho starnutia starších ľudí a posilnenie ich úlohy v spoločnosti. Hoci sa organizácia zameriava predovšetkým na starších ľudí, je otvorená budovaniu plodných vzťahov a dialógu medzi generáciami, národnosťami a rôznymi kultúrami.

Hlavnými cieľmi našej organizácie sú:

  • zlepšiť kvalitu života dospelých a starších ľudí;
  • bojovať proti všetkým formám sociálneho vylúčenia a diskriminácie, najmä voči migrantom, starším ľuďom a ženám všetkých vekových kategórií. veku;
  • podporovať zraniteľné a znevýhodnené osoby a znižovať nerovnosti rozšírené v modernej spoločnosti;
  • šíriť kultúru a iniciatívy solidarity a účasti;
  • podporovať hodnotu skúseností, zručností, tvorivosti a nápadov starších ľudí;
  • rozvíjať a podporovať vzťahy solidarity a s mladšími generáciami.

Špecifické úlohy dobrovoľníka a všetko o projekte nájdeš v infopaku.

4. XFARM

xfarm

Uzávierka:  -
Trvanie: 6 mesiacov
Začiatok: flexibilný, čo najskôr 

Téma: sociálna farma, ekologia, zdravý životný štýl

Cooperativa Sociale Qualcosa di Diverso XFARM Agricoltura prossima, ktorá sa zrodila po skúsenostiach z Laboratorio Urbano ExFadda v San Vito dei Normanni: sociálna, ekologická a multikultúrna farma, ktorá vznikla z obnovy pozemkov zhabaných mafii v Apúlii.

Sme skupina mladých ľudí do 35 rokov, ktorí sa zaviazali premeniť 50 hektárov pôdy, ktorá bola kedysi symbolom ilegality a neudržateľného poľnohospodárstva, na "Manifest farmy" dobrých sociálnych, ekologických a kultúrnych postupov.

Vytvárame originálne vidiecke centrum schopné prispieť k miestnemu rozvoju oblasti Alto Salento prostredníctvom vytvárania pracovných miest, blahobytu pre komunitu a zlepšovania ekosystému.

Veríme v územie Apúlie a v jeho zdroje, ktoré sú príliš často nevyužité a premrhané. Na XFARM a jeho pozemky sa pozeráme ako na spoločné dobro, veľký verejný park otvorený komunite tohto územia. Chceme uviesť do života novú víziu sociálneho a regeneratívneho poľnohospodárstva, ktoré je alternatívou k intenzívnym a neudržateľným modelom.

Podporujeme regeneráciu pôdy a obnovu biodiverzity, podporujeme postupy obehového hospodárstva, pracovnú integráciu krehkých pracovníkov a výrobu kvalitných a zdravých potravín, organizujeme spoločenské a kultúrne podujatia pre miestnu komunitu, podporujeme vedecký výskum a poľnohospodárske projekty mladých ľudí z našej územia.

Špecifické úlohy dobrovoľníka a všetko o projekte nájdeš v infopaku.

5. ITET school 

platic free2 730x360

Uzávierka:  -
Trvanie: 6 mesiacov
Začiatok: flexibilný, čo najskôr 

Téma: neformálne vzdelávanie so študentami vo veku 14 - 19 rokov

Škola ITET "G. Salvemini" je technická a technologická stredná škola, ktorú navštevuje približne 500 študentov. Organizuje večerné kurzy pre dospelých a ponúka rôzne mimoškolské aktivity pre našich študentov aj pre verejnosť. Ponúka tieto kurzy: Podnikateľské informačné technologické systémy, administratíva, financie a marketing, cestovný ruch a nakoniec stavebné remeslá, životné prostredie a územie.

Didaktický plán je zameraný na zosúladenie potreby poskytovania technických a technologických zručností s potrebou pomôcť študentov, aby sa stali dobrými občanmi, inými slovami, pomôcť študentom, aby sa nestali len dobrými technikmi, ale aj dobrými ľuďmi, ktorí si uvedomujú spoločenské problémy a ktorí majú primerané občianske povedomie .

Projekty (ako napr. dobrovoľníctvo v európskom meradle využívanie alternatívnych energií, recyklácia odpadu, žurnalistika, plachtenie, potápanie - potápanie, divadlo, populárne tance, kreatívna hudba, bytový dizajn a kreatívna grafika odevov ) boli vždy súčasťou mimoškolskej ponuky.

Špecifické úlohy dobrovoľníka a všetko o projekte nájdeš v infopaku.

6. Fondazione Anffas “Giulio Locatelli” Onlus 

onulus

Uzávierka:  -
Trvanie: 6 mesiacov
Začiatok: flexibilný, čo najskôr 

Téma: Práca s ľuďmi s postihnutím

Fondazione Anffas "Giulio Locatelli" Onlus vznikla v roku 1969 ako dobrovoľné združenie. Pôsobí v oblasti sociálnej zdravotnej starostlivosti. Od roku 1994 prevádzkuje centrum "Giulio Locatelli", ktoré poskytuje pobytovú a dennú starostlivosť ľuďom s rôznym stupňom postihnutím.

Klienti sú vo veku od 5 rokov. Hlavným cieľom je poskytnúť nesamostatnej osobe fyzickú, emocionálnu a vzťahovú podporu na základe jej skutočných potrieb, zlepšiť kvalitu jej života aj z hľadiska začlenenia a integrácie. Organizuje tiež každodenné sociálno-záujmové remeselnícke, rekreačné a športové aktivity, ktoré podporujú miestni dobrovoľníci. Všetky naše aktivity sa líšia a striedajú v čase a reagujú na pracovné a umožňujúce potreby klientov. 

V súčasnosti ponúkame remeslá maľovania a kreslenia, muzikoterapiu, kozmetickú farmu, čítanie, športové aktivity gymnastiku, bowls a tanečné schopnosti. V miestnej komunite pracujeme na vytvorení siete dobrej praxe s verejnou správou, súkromnými subjektmi, inými združeniami. Anffas vytvára osvetové podujatia, bezplatné informačné semináre a vzdelávacie projekty pre učiteľov , študentov a odborníkov.

Špecifické úlohy dobrovoľníka a všetko o projekte nájdeš v infopaku.


Odkaz na oficiálnu stránku InCa ku projektom: 
https://www.incoweb.org/Progetti/In-Italia/Stay-Active-Volunteer-vol.1  

CV, motivačný list v angličtine, ako aj akékoľvek otázky pošli Lenke:

Lenka Hruškova Lenka Hrušková
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
+421 917 435 798
Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: