splav 2016

Aj tento rok sme sa plavili po Hrone. Nemohlo nám byť inak ako perfektne, keďže väčšina našich vodákov nesplavuje túto rieku ani prvý ani druhý krát. Počasie nás nesklamalo, občas sme aj slnko zahliadli, rieka tiekla a nám bolo tak super, že sme sa už dohodli na budúcoročnom Dunajci.