Žiaci majú možnosť opýtať sa, čo ich zaujíma. Či už to je obľúbená farba alebo ako sa im páči na Slovensku.

Nakoniec ich dobrovoľníci trošku vytrhnú z lavíc a zahrajú si rôzne hry a aktivity.