deti rozrozprávať, dopĺňať školské vzdelávanie, aby mali angličtinu radi a vedeli, prečo sa ju učia.

Pre starších máme dospelácke angličtiny, ktoré vyučuje väčšinou Ivka Hrušková. Sú zamerané na konverzáciu a trvalé zlepšovanie si angličtiny. Sú vedené tak, aby to bolo nielen vzdelávacie ale najmä príjemné strenutie sa učiľa a "spolužiakov".

Z iných jaykov otvárame každoročne nemčinu, francúzštinu, španielčinu, tliančinu, ruštinu, portugalčinu. Tieto kurzy sú vedené našimi dobrovoľníkmi a sú zamerané tiež najmä na konverzáciu a zoznámenie sa s krajinou dobroovľníka.

Kurzy v KERICu prebiehajú jedenkrát týždenne 90 minút, kurzy dospelácekej angličtiny 120 minút. Cena je 70 € za detské kurzy a kurzy v iných jazykov a 170 € za kurzy dospeláckej angličtiny za rok. 

Snažíme sa podporovať rodiny, preto pri viac ako jednom kurze na rodinu v KERICu je zľava 10%. 

Snažíme sa vychádzať každému v ústrety, takže keď môžete prísť iba na pár mesiacov alebo potrebujete individuálne hodiny, riešenie vždy nájdeme.

V lete usporiadávame intenzívne jazykové kurzy, čo je jednotýždňový kurz 5krát po 120 minút a stojí 30 €. Je vhodný na naštartovanie alebo zopakovanie si niektorého jazyka.