MAV - projekt, ktorého prínosom bude lepšia kvalita práce s mládežou v Európe s NEETs

mav

Cieľom projektu je posúdiť a zvýšiť kompetenciu pedagógov pre mládež pracujúcich s NEETS. Úlo-hou tohto projektu je zlepšiť súčasnú situáciu ma-povaním spôsobilosti pracovníkov s mládežou, ktorí pracujú s NEETs, a tým aj vytvorenie meto-diky pre hodnotenie ich kompetencií, kontoroly, vytvorenie e-kurzu pre hodnotiteľov, európsku certifikáciu a registráciu pre hodnotiteľov a mlá-dežníckych pedagógov, ktorí prešli kontrolou. Kontrola sa vykoná vďaka webovej platforme. Po-pis kompetenčného profilu pracovníka s mláde-žou, ktorí pracujú s NEET budú založené na ECVET a prekontrolovaní na základe odporúčania Európskej rady o uznávaní neformálneho a infor-málneho učenia CEDEFOP
.Projektové konzorcium tvoria organizácie pracujú-ce s NEETs so sídlom v PL, UK, ES a SK.
Približne viac ako 7 000 pedagógov, pracovníkov s mládežou a organizácií mládeže bude o projekte informovaných a do tohto projektu sa priamo za-pojí viac ako 400 pedagógov, pracovníkov s mlá-dežoou.
Dlhodobým prínosom bude lepšia kvalita práce s mládežou v Európe s NEETs a lepšie uznávanie zručností európskych pedagógov, pracovníkov s mládežou.

AKTUALITY

Informačné stretnutie o EDS

 

17.5. o 10:00 v KERICu

 

Každý, kto uvažujete o tom, že sa stanete dobrovoľníkom, príďte na stretnutie a získate podrobné informácie o EDS a aktuálnych projektoch všade vo svete. Teraz napr. o projektoch vo Fínsku, na Islande, v Indonézii, v Portugalsku, v Španielsku, v Rakúski, vo Švajčiarsku a iné.

 

KERIC na facebooku

 

Podrobnosti o našich akciách nájdete aj na facebookovej KERIC stránke

ICYE logo original maleeurodeskkysuce-online