Dobrovoľníctvo pre seniorov

Na základe podporeného projektu v programe Grundtvig - Seniorské dobrovoľníctvo, môžeme vyslať troch seniorov (ľudí nad 50 rokov) do partnerskej organizácie INCO v Trente od 13. mája do 10. júna. Takú istú možnosť budeme mať aj v roku 2014.

Recipročne budeme na jeseň 4 týždne hosťovať troch talianskych seniorov v Čadci.

Týmto dávame oficiálnu výzvu pre všetkých ľudí, ktorý sú starší ako 50 rokov, majú aspoň minimálnu znalosť anglického, nemeckého alebo talianského jazyka, aby túto možnosť využili. Do 15. marca treba do KERICu poslať životopis a motivačný list, prečo by ste chceli byť dobrovoľníkom v Taliansku.

Všetky náklady spojené s cestovaním a pobytom budú hradené z projektu. Vybraní ľudia budú potom aktívne pripravovaní na mesačný pobyt do Talianska, aby bol prínosom pre nich, hostiteľskú organizácie a aj jeho okolie.

 

AKTUALITY

Informačné stretnutie o EDS

 

Každý, kto uvažujete o tom, že sa stanete dobrovoľníkom, príďte na stretnutie a získate podrobné informácie o EDS a aktuálnych projektoch všade vo svete. Teraz napr. o projektoch vo Fínsku, na Islande, v Indonézii, v Portugalsku, v Španielsku, v Rakúsku, vo Švajčiarsku a iné.

 

KERIC na facebooku

 

Podrobnosti o našich akciách nájdete aj na facebookovej KERIC stránke

ICYE logo original maleeurodeskkysuce-online